Samenwerken met freelancers, consultants of actoren uit de platformeconomie

Monique Verbraecken, Rebecca Caebergs

Werknemers wensen meer en meer flexibiliteit, vrijheid en zelfstandigheid in de wijze waarop zij hun takenpakket uitvoeren, zonder dat zij de klassieke voordelen verbonden aan het werknemersstatuut verliezen. Het statuut van freelancer en consultant is hierdoor aan een sterke opmars begonnen.

Boek - 136 p.
Verschijningsdatum: 23/07/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 188,11 € 199,40
Abonnement op de reeks 'Tewerkstellen Topics'
€ 144,70 € 153,38
E-book - Eenmalige aankoop
€ 188,11 € 199,40
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 398,80 € 244,54 € 259,22

Beschrijving

De hedendaagse veranderingen in de maatschappij maken dat de klassieke arbeidsovereenkomst meer en meer in verdrukking komt. Werknemers wensen meer en meer flexibiliteit, vrijheid en zelfstandigheid in de wijze waarop zij hun takenpakket uitvoeren, zonder dat zij de klassieke voordelen verbonden aan het werknemersstatuut verliezen. Het statuut van freelancer en consultant is hierdoor aan een sterke opmars begonnen.

In dit boek wordt onderzocht hoe een dergelijk statuut van freelancer of consultant kan worden georganiseerd, en er wordt ingezoomd op de do’s en don’ts om dit te doen als zelfstandige dan wel als werknemer. Ook nieuwe mechanismen, zoals het systeem van payrolling, worden daarbij onder de loep genomen.

Anderzijds maken ook technologische ontwikkelingen nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk. Sedert een 10-tal jaar maakt de deel- of platformeconomie in dit kader sterke opmars. In dit boek wordt o.m. verduidelijking verschaft omtrent de functie van het platform, en hoe het arbeidsrechtelijk en sociaalrechtelijk statuut van de platformmedewerker kan worden bepaald.

Tevens wordt aandacht geschonken aan de fiscale gevolgen van het samenwerken met een erkend platform, en wordt het dossier Uber nog even nader bekeken.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403010007
Bestelcode: BP/TEWTOP-BI19003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 136 p.