Solvency II (Kritische) analyse van de nieuwe wettelijke bepalingen

André-Dumont J-C, Colpaert N., Jammaers C., Kaiser P., Lorent B., Thirion M., Vandenabeele T., Wambeke M., Windels P. Coord : van Oldeneel Ch-A.

Sinds de financiële crisis van 2008 volgen de hervormingen in de verzekeringssector elkaar in snel tempo op: na Twin Peaks I en II, MiFID, PRIIPs…, is er nu Solvency II, ingevoerd door een Europese richtlijn van 25 november 2009 en omgezet in Belgisch recht door een wet van 13 maart 2016, die van kracht werd op 23 maart van dit jaar.

Boek - 225
Verschijningsdatum: 31/05/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Binnenkort leverbaar
€ 82,54 € 87,49
E-book - Eenmalige aankoop
€ 82,54 € 87,49

Beschrijving

Het betreft ditmaal een grondige hervorming van het prudentieel toezicht. Solvency I, dat enkel gebaseerd was op de passiefzijde van de balans – premies, schadegevallen en technische voorzieningen – was voorbijgestreefd. De verzekeraars worden inderdaad geconfronteerd met een hele reeks andere risico’s dan die welke voortvloeien uit de onderschrijving van verzekeringsondernemingen. Het betreft ook risico’s die verbonden zijn aan beleggingen op lange termijn van de geïnde premies, en die ditmaal de actiefzijde van de balans betreffen: marktrisico, tegenpartijrisico (counterparty risk), operationele risico’s, enz.

Dit dossier beschrijft de drie grote pijlers van de hervorming:

  • pijler I – kwantitatieve vereisten met betrekking tot de waardering van de activa en passiva, het bepalen van het eigen vermogen en de berekening van de kapitaalvereisten;
  • pijler II – kwalitatieve vereisten, met betrekking tot de organisatie en het beheer van de onderneming: interne controle, audit, actuariële functie, risicobeheer, regels inzake deskundigheid en eerbaarheid (fit & proper) en uitbesteding van activiteiten;
  • pijler III – vereisten inzake rapportering, publiek en niet-publiek, kwalitatief en kwantitatief.

Het dossier omvat tevens belangrijke bijdragen tot het toezicht op verzekeringsondernemingsgroepen en de behandeling van de activaklassen en de impact ervan op de beleggingsportefeuilles. Voorts zijn er innovaties op juridisch vlak, met name voor wat levensverzekeringen betreft.

Het werk beperkt zich niet tot een beschrijving van de nieuwe wetgeving. Het stelt zich ook kritisch op en wijst op eventuele problemen bij de implementatie van Solvency II. Om ongewenste effecten te vermijden, worden pistes voor oplossingen voorgesteld.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/TVER-DO16001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 225

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.