Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

I. Verhelst

Sinds haar ontstaan heeft het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vele hervormingen ondergaan. Deze tekst behandelt alle mogelijke aspecten op een zeer gedetailleerde wijze.

Boek - p. 392
Verschijningsdatum: 08/06/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 188,11 € 199,40
Abonnement op de reeks 'Tewerkstellen Topics'
€ 144,70 € 153,38
E-book - Eenmalige aankoop
€ 188,11 € 199,40
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 398,80 € 244,54 € 259,22

Beschrijving

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (hierna SWT) (oorspronkelijk “conventioneel brugpensioen” genoemd) is een stelsel dat zich situeert tussen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Het koppelde traditioneel een gunstig werkloosheidsstatuut aan een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen om het verschil tussen het vroegere nettoloon en de werkloosheidsuitkeringen te beperken.

Het SWT is bestemd voor oudere werknemers die van het regime gebruik kunnen maken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. In de praktijk is het SWT bedoeld als een stelsel van overgang naar het wettelijke pensioen. Vandaar ook de oorspronkelijke term ‘brugpensioen’ die voor het overige niets te maken had met het wettelijke pensioenstelsel.

De regering Di Rupo I heeft destijds met haar “Vlinderakkoord” geopteerd voor de nieuwe benaming, “stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”, gemeenzaam afgekort tot SWT. Dit stelsel wordt aangeduid als ‘conventioneel’ omdat het zijn oorsprong vindt in en gebaseerd is op CAO’s gesloten in de Nationale Arbeidsraad, paritaire comités en ondernemingen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046594216
Bestelcode: BP/TEWTOP-BI18002
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: p. 392

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.