SuperFisc Vennootschapsbelasting (software)

Het meest complete en betrouwbare programma voor het fiscaal beheer van ondernemingen.

Software

Ontdek alles over dit product op onze Business software website.

Beschrijving

SuperFisc Vennootschapsbelasting zorgt voor het berekenen, het optimaliseren, het invullen, het afdrukken, het controleren en het elektronisch indienen van de belastingaangifte inclusief alle fiscale bijlagen.


Elektronisch indienen via Biztax
SuperFisc Vennootschapsbelasting is ook dit jaar terug aangepast aan de laatste wijzigingen in Biztax,
sinds aanslagjaar 2011 de standaard voor de elektronische indiening van de aangifte.
Met onze software is uw elektronisch in te dienen Biztax-aangifte sneller verzendklaar, inclusief fiscale
en diverse bijlagen. Bovendien waakt een gloednieuwe en gebruiksvriendelijke controlemodule over de volledigheid en de inhoudelijke coherentie van uw biztaxaangifte.


Snel en automatisch invullen

SuperFisc Vennootschapsbelasting houdt de begintoestanden van uw aangifte gedetailleerd bij en neemt ze over uit het vorige aanslagjaar. U leest de proef- en saldibalans in uit uw boekhoudpakket aan de hand van een gepersonaliseerde, intelligent opgebouwde relatietabel.

Daarna kunt u op elk tijdstip een gedetailleerde berekening van uw fiscale toestand opvragen. Ook refreshen van bijgewerkte balansen met behoud van toekomstige ramingen is mogelijk.


Fiscale vraagstukken oplossen

Omdat u meerdere aangiftes per aanslagjaar kunt opslaan, hebt u altijd de meest interessante fiscale simulatie bij de hand. Met behulp van de optimalisatieschermen bepaalt u bovendien makkelijk de optimale bedragen van voorafbetalingen en de maximaal vrijgestelde investeringsreserves.

 

>> Meer informatie

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Publicatievorm: Software