Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten

Inger Verhelst en Florence Sine

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de Belgische rechtspraak omtrent de drie antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 en dit specifiek in het kader van de arbeidsbetrekkingen.

In een eerste deel wordt een over zicht gegeven van hoe de rech ...

Boek
Verschijningsdatum: 07/08/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad - Laatste exemplaren
€ 188,11 € 199,40
Abonnement op de reeks 'Tewerkstellen Topics'
In voorraad - Laatste exemplaren Abonnementsvoorwaarden
€ 144,70 € 153,38
E-book - Eenmalige aankoop
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 188,11 € 199,40
Papier + E-book: bespaar 35%!
Uitverkocht - Niet beschikbaar Meer info over e-books
€ 398,80 € 244,54 € 259,22

Beschrijving

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de Belgische rechtspraak omtrent de drie antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 en dit specifiek in het kader van de arbeidsbetrekkingen.

In een eerste deel wordt een over zicht gegeven van hoe de rechtspraak de algemene principes van de wetten interpreteert. In een tweede deel wordt de rechtspraak besproken met betrekking tot de beschermde criteria (in de mate ze voorhanden is).

 

Inger Verhelst is  advocaat  en  vennoot  bij  Claeys  &  Engels, en geeft cliënten advies in individueel en collectief arbeidsrecht  en  begeleidt  hen  bij  ontslagen,  reorganisaties,  overnames  en onderhandelingen met vakbonden. Verder houdt ze zicht bezig  met  de  einde  loopbaan  problematiek,  SWT,  recht  op  privacy en verwerking van persoonsgegevens. Inger Verhelst pleit ook  regelmatig voor de arbeidsrechtbanken.  Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries in binnenen buitenland en publiceerde diverse juridische  artikels.  Inger  Verhelst  wordt  aanbevolen  in  de  “Who’s  Who Legal 2016” editie als expert in Employment, Labour & Benefi ts. Inger Verhelst is gastdocent voor sociaal recht aan de Antwerp Management School van de Universiteit Antwerpen en  aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.  

Florence Sine
  is advocaat en senior medewerker bij Claeys  & Engels. Ze beoefent alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht (advies en geschillen), en pleit regelmatig  voor  de  arbeidsgerechten.  Zij  heeft  een  bijzondere  interesse voor vragen omtrent thematische verloven, arbeidsreglementering,  herstructureringen,  discriminatie,  respect  voor  het privéleven op het werk en bescherming van persoonlijke gegevens, evenals vragen met betrekking  tot de individuele beëindiging van arbeidsovereenkomsten.  Zij  publiceerde  verschillende  bijdragen  over  deze onderwerpen en geeft regelmatig seminaries, zowel voor cliënten als met  externe partners.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046597859
Bestelcode: BP/TEWTOP-BI17002
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.