Beschrijving

Dit het enige Belgische juridische handboek dat op een analytische manier het onderwerp van de bij het goederentransport betrokken tussenpersonen en hun aansprakelijkheden, zekerheidsrechten, enz. diepgaand onderzoekt en becommentarieert, en deze rechtsvergelijkend kadert.

De auteur behandelt in deze monografie de volgende bij het goederentransport betrokken tussenpersonen:

 • de commissionair-expediteur
 • de douanevertegenwoordiger
 • de scheepsagent
 • de scheepsmakelaar
 • de goederenbehandelaar (natie/stuwadoor/terminal operator)
 • de scheeps- en ladingconsignataris.

Hij bespreekt voor elke tussenpersoon telkens:

 • de kenmerken en het tot stand komen van de contractuele verhoudingen tussen principaal en tussenpersoon evenals wat hen onderscheidt van andere tussenpersonen,
 • de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken contractpartijen,
 • hun contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid,
 • de zekerheidsrechten waarover de partijen beschikken, en
 • het einde van de overeenkomst.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046592175
Bestelcode: BP/R_P-BI18096
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 620 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.