Uitgaven en kosten

B. Van den Bergh

In de reeks 'Artikel & Commentaar' is het boek 'Uitgaven en kosten' van Bart Van den Bergh verschenen. Deze exhaustieve artikelsgewijze commentaar geeft een diepgaande toelichting bij de voorschriften in verband met gerechtskosten.

Boekenreeks - 135 p.
Verschijningsdatum: 11/10/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 61,75 € 65,46
Abonnement op de reeks 'Artikel & Commentaar'
€ 47,50 € 50,35
E-book - Eenmalige aankoop
€ 61,75 € 65,46
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 130,92 € 80,28 € 85,09

Beschrijving

In dit boek, dat een exhaustieve artikelsgewijze commentaar beoogt van de voorschriften inzake de gerechtskosten, staat titel IV van Boek II van het Gerechtelijk Wetboek (kosten en uitgaven) centraal. Het hoeft geen betoog dat in dit boek de focus vooral wordt gelegd op de rechtsplegingsvergoeding, als voornaamste bestanddeel van deze gedingskosten. De summiere wettelijke bepalingen (amper 8 wetsartikelen voor een nochtans essentieel luik van de civiele rechtspleging) kunnen niet anticiperen op alle juridische hinderpalen die in de rechtspraktijk opduiken. De onderscheiden deelproblemen worden dan ook opgelijst en aan een grondige analyse onderworpen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de regeling van de rechtsplegingsvergoeding in bijzondere materies (tuchtzaken, arbitrage, onteigeningszaken, wrakingsprocedures, sociaalrechtelijke procedures,…). Ook de vraag naar de rechtsgeldigheid van schadebedingen (zie artikel 1023 Ger.W.) - en hun wisselwerking met de rechtsplegingsvergoeding – en de procedure van het aanhouden van niet vereffende gerechtskosten komen in dit werk aan bod.

 Bart Van den Bergh is licentiaat in de rechten (UGent 1996 – grote onderscheiding) en licentiaat in het notariaat (KU Leuven 1997 – grote onderscheiding). Na een loopbaan als advocaat (1997-2008) werd hij rechter in de rechtbank van koophandel te Dendermonde (2008-2014). Hij werd in 2014 benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en is sedert 2015 ook benoemd als magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie. Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties. Aan de UHasselt was hij praktijkassistent (2011-2014) en thans nog steeds wetenschappelijk medewerker.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046597514
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI17001
Publicatievorm: Boekenreeks| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 135 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.