Veiligheidswetboek Machines & Stoffen 2019-2020

Een handig meeneemwetboek voor de preventieadviseur met de actuele gecoördineerde wetgeving over machines en over gevaarlijke stoffen.

Boek - ca. 600 pagina's
Verschijningsdatum: 02/10/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 321,49 € 340,78
Abonnement
€ 247,30 € 262,14

Beschrijving

De Veiligheidswetboeken van Kluwer zijn handige meeneemwetboeken voor de preventieadviseur. Ze bieden u een helder overzicht van de basiswetgeving inzake arbeidsveiligheid en preventie en bescherming op het werk. Zowel het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het welzijn op het werk, als de regelgeving omtrent elektriciteit (AREI) en machines en gevaarlijke producten komen aan bod.

De veiligheid van machines en van gevaarlijke stoffen en preparaten vormen een essentieel onderdeel van het preventiebeleid. Daarom biedt het deel Machines & Stoffen u:

de actuele gecoördineerde wetgeving over machines, met ondermeer het KB Machines in uitvoering van de Machinerichtlijn, het KB over persoonlijke beschermingsmiddelen, en de reglementering inzake liften;
de actuele gecoördineerde wetgeving over gevaarlijke stoffen, met reglementering over de indeling, de verpakking en de etiketering van gevaarlijke preparaten, de veiligheid van stoffen en preparaten en de veiligheid van insecticiden en pesticiden.

Andere beschikbare delen in de reeks veiligheidswetboeken zijn ARAB & Codex en AREI.Een helder overzicht van de basiswetgeving over de veiligheid van machines, gevaarlijke stoffen en preparaten.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403011684
Bestelcode: BP/WVMA-YB
Publicatievorm: Boek
Frequentie: jaarlijks
Aantal pagina's: ca. 600 pagina's

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Aanbevolen producten