Verjaring

Caroline Lebon, Marijn De Ruysscher

Dit werk bespreekt de basisregels inzake de bevrijdende verjaring zoals deze in het Burgerlijk Wetboek staan opgenomen. Naast de bespreking van de elementaire principes wordt zoveel mogelijk verwezen naar praktische en recente voorbeelden uit de feitenrechtspraak.

Boek - 134 p.
Verschijningsdatum: 13/02/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 60,68 € 64,32
Abonnement op de reeks 'Artikel & Commentaar'
€ 46,68 € 49,48
E-book - Eenmalige aankoop
€ 60,68 € 64,32
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 128,64 € 78,88 € 83,62

Beschrijving

Dit werk bespreekt de basisregels inzake de bevrijdende verjaring zoals deze in het Burgerlijk Wetboek staan opgenomen. De laatste grote hervorming van de verjaringswetgeving dateert van 1998. Sindsdien is de tijd echter niet blijven stilstaan. Hoewel er geen grondige en doordachte hervorming is gebeurd, is het verjaringslandschap sterk geëvolueerd (en gefragmenteerd). Met de regelmaat van de klok wordt een verjaringsdiscussie voorgelegd aan het Hof van Cassatie of het Grondwettelijk Hof die met hun rechtspraak vaak een andere richting inslaan dan hetgeen voordien werd aangenomen, dan wel voor rechtszekerheid zorgen door een betwist punt te beslechten. Niet zelden grijpt de wetgever dan in omdat zij een bepaalde ontwikkeling maatschappelijk onwenselijk acht. Daarnaast blijft verjaring bij uitstek een erg feitengebonden materie. In dit werk werd er dan ook voor geopteerd om naast de bespreking van de elementaire principes van de bevrijdende verjaring aan de hand van de artikels van het Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk te verwijzen naar praktische en recente voorbeelden uit de feitenrechtspraak teneinde de gebruiker zoveel mogelijk op weg te zetten.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403000336
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI17004
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 134 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.