Voorrechten en hypotheken Artikelsgewijze commentaren

Redactie: E. Dirix, P. François, M. Tison

De Artikelsgewijze Commentaar Voorrechten en hypotheken is uitgegroeid tot het Nederlandstalige standaardwerk inzake zekerheidsrechten. Vertrekkend vanuit de structuur van de wettekst, geeft het u een volledige praktische commentaar volgens hoge normen qua wetenschappelijke di ...

Losbladige - 6 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

De Artikelsgewijze Commentaar Voorrechten en hypotheken is uitgegroeid tot het Nederlandstalige standaardwerk inzake zekerheidsrechten. Vertrekkend vanuit de structuur van de wettekst, geeft het u een volledige praktische commentaar volgens hoge normen qua wetenschappelijke diepgang en grondigheid. Per artikel vindt u de Nederlandstalige en de Franstalige wettekst, de naam van de auteur, andere wetsartikelen die in samenhang met het besproken artikel moeten worden gelezen, de datum van de laatste bijwerking, een lijst van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer met alle nuttige referenties, een commentaar met een grondige synthese van de rechtspraak en rechtsleer, waar nodig voorafgegaan door een korte inhoudstafel.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review.De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OVHD-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: jaarlijks 3 afleveringen, +/- 100 pagina's per aflevering
Aantal pagina's: 6 ringbanden

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Onderdelen van dit abonnement

Voorrechten en hypotheken Artikelsgewijze commentaren

Voorrechten en hypotheken Artikelsgewijz ...

Updatekost op jaarbasis: € 474,77