Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

T. Lysens, L. Naudts

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zoals gewijzigd bij de wet van 19 april 2017.

Boekenreeks - 420 p.
Verschijningsdatum: 14/07/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 82,42 € 87,37
Abonnement op de reeks 'Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen'
€ 63,40 € 67,20
E-book - Eenmalige aankoop
€ 82,42 € 87,37
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 174,74 € 107,15 € 113,57

Beschrijving

De wet van 10 april 2014 is een belangrijke stap inzake het optreden van deskundigen op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten. De wet installeert een nationaal register en verleent aan de ingeschreven deskundigen de titel van gerechtsdeskundige. De gerechtelijke autoriteiten dienen voor iedere tussenkomst van een deskundige beroep te doen op de gerechtsdeskundigen ingeschreven in dit register. Hetzelfde geldt voor de opdrachten die de wet aan beëdigd vertalers, tolken of vertalers-tolken toevertrouwt. De wet trad in voege op 1 december 2016 maar werd reeds door de wet van 19 april 2017 gewijzigd om een aantal tekortkomingen recht te zetten en een aantal elementen van controle en kwaliteit te versterken.

In het kader van de overgangsbepalingen werd een voorlopig register geopend. Dit geeft de magistraten en andere gebruikers nu reeds een overzicht van de actieve gerechtsdeskundigen.

De auteurs behandelen in dit boek

  • de totstandkoming van de beide wetten aan de hand van de voorbereidende werken,
  • de huidige stand van zaken bij de toepassing,
  • de reeds genomen uitvoeringsbesluiten betreffende de deontologie en
  • de nog te verwachten uitvoeringsbesluiten in verband met de juridische opleiding en de aanvaardingscommissie.

Deze uitgave bevat ook een overzichtelijke coördinatie van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge de wetten van 10 april 2014 en 19 april 2017 waarbij ook de wijzigingen ingevoerd door de wet van 8 juni 2017 zijn opgenomen.

De auteurs publiceerden reeds eerder een standaardwerk over het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken. Toon Lysens was als co-voorzitter van de projectgroep nationaal register binnen de FOD Justitie nauw betrokken bij de totstandkoming van het register en de wetswijziging.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046594681
Bestelcode: BP/NWPV-BI17060
Publicatievorm: Boekenreeks| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 420 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.