Handboek voor de advocaat-stagiair - strafprocesrecht 2019-2020.

Tom Bauwens, Marc Decramer, Toon Deschepper, Philippe De Jaegere, Tom De Meester, John Maes, Walter Muls, Tim Op De Beeck, Pieter Tersago, Jan Swennen, Walter Van Steenbrugge, Annelies Verstraete

Dit handboek is een nuttig instrument voor de advocaat die minder vertrouwd is met de procedures in strafzaken.

Het bevat de volledige strafprocedure alsook praktische modellen.

Boek - 424 p.
Verschijningsdatum: 11/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort
€ 72,88 € 77,25

Beschrijving

Dit boek is bedoeld als ondersteuning van de lessen strafprocesrecht in het kader van de beroepsopleiding van de advocaat-stagiairs.

Dit handboek is een nuttig instrument voor de advocaat die minder vertrouwd is met de procedures in strafzaken. De volledige strafprocedure (voorlopige hechtenis, regeling rechtspleging, procedure ten gronde en strafuitvoering) wordt op heldere wijze ontleed en dit vanuit een zeer praktisch oogpunt.

Het handboek bevat ook een aantal modellen voor de dagelijkse praktijk. Onder een apart hoofdstuk worden bovendien een aantal capita selecta onder de loep genomen zoals het Europees aanhoudingsmandaat, het EVRM, de witwaswetgeving, de minnelijke schikking, de bijstand bij verhoor en de correctionele hoofdstraffen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403012384
Bestelcode: BP/OVBHSTR-BI19001
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 424 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.