Wetgeving Verzekeringen 2020

Cousy H., Van Schoubroeck C.

Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

Boek - 1116 p.
Verschijningsdatum: 23/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt op 23/12/2019
€ 230,72 € 244,56
Abonnement
Verschijnt op 23/12/2019 Abonnementsvoorwaarden
€ 177,48 € 188,13

Beschrijving

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld.

De structuur maakt Wetgeving Verzekeringen uniek:
• De wetgeving is gerangschikt volgens trefwoorden wat uw opzoekwerk vereenvoudigt, want ook zonder publicatiedatum vindt u de toepasselijke wetgeving snel terug.
• Het trefwoorden- en het chronologische register helpen u bij het opsporen van minder gekende wetsbepalingen.

Nieuw in deze editie

  • Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
  • Richtlijn nr. 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV's)
  • Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijke persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers
  • Reglement van 24 april 2015 op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (artikel 11, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965)

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403012131
Bestelcode: BP/WVER-YB
Publicatievorm: Boek
Frequentie: 1 update per jaar
Aantal pagina's: 1116 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.