Juridisch

426 producten gevonden voor ' Juridisch '

Weergave:

Rooster Lijst


Termijnengids gerechtelijk recht

Termijnengids gerechtelijk recht

K. Vindevogel, H. De Clerck

Gebaseerd op de editie van 1996 van de hand van gerechtsdeurwaarders Roger Dujardin en Erik Verstraeten, en advocaat Sigrid Leroy, geeft deze termijnengids de termijnen weer die voorkomen in het Gerechtelijk Wetboek bijgewerkt tot juni 2015.

 Het wetboek wordt artikelsgewijs gevolgd....

Boek

Eenmalige aankoop

72,56
In voorraad
Meer info


IFRS: 500 Multiple Choice Questions. Questions and suggested so...

IFRS: 500 Multiple Choice Questions. Questions and suggested so...

P. Longerstaey and Y. Stempnierwsky - Forewo...

This book’s intention is to enhance knowledge of IFRSs among preparers, users and auditors of financial statements. It discusses issues of theory and practice, proposes alternative solutions and provides links to the relevant sections of IFRS literature.

>> Click here to order this book on our English website

Boek

Eenmalige aankoop

75,00
In voorraad
Meer info


Ik word verhoord. Wat nu?

Ik word verhoord. Wat nu?

François Koning

Wat te doen bij een politioneel, gerechtelijk of ander verhoor

Boek

Eenmalige aankoop

43,00
In voorraad
Meer info


OCMW-verzelfstandiging

OCMW-verzelfstandiging

Jens Debièvre , Marleen Denef , Cies Gysen, E...

OCMW-verzelfstandiging is een onmisbaar boek voor lokale besturen die op zoek zijn naar het versterken van hun bestuurskracht door samenwerking of clustering. 

Boek

Eenmalige aankoop

85,00
In voorraad
Meer info


Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden

C. Engels, Y. S. Van Der Sype

Een volledige analyse van het concept van de dringende reden en de strikte vormvereisten die moeten worden nageleefd bij het ontslag om dringende reden.

Boek

Eenmalige aankoop

98,47
In voorraad
Meer info


Deskundigen in het strafproces. Algemene beginselen

Deskundigen in het strafproces. Algemene beginselen

B. De Smet

De tijd dat het strafproces afhing van getuigenissen en bekentenissen is voorbij. De strafrechter kan een beroep doen op tal van specialisten om bewijsproblemen van technische aard op te lossen (zoals DNA-experten, ingenieurs, psychiaters, branddeskundigen, toxicologen). Het deskundigenonderzoek...

Boek

Eenmalige aankoop

88,36
In voorraad
Meer info


Praktische gids Voorlopige Hechtenis

Praktische gids Voorlopige Hechtenis

Philip Daeninck

Met de Praktische Gids Voorlopige Hechtenis wordt een algeheel en grondig overzicht gegeven van de wet op de voorlopige hechtenis, inclusief een bespreking van de meest recente rechtspraak en rechtsleer terzake.

Boek

Eenmalige aankoop

71,80
In voorraad
Meer info


Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenscha...

Roland Timmermans

In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt voor het beheer van een appartementsgebouw de in de Appartementswet aangewezen juridische structuur toegepast, meer bepaald de vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid.

Boek

Eenmalige aankoop

128,05
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


XIII. Handels- en Economisch recht - Deel 2. Mededingingsrecht....

XIII. Handels- en Economisch recht - Deel 2. Mededingingsrecht....

Jules Stuyck

In 2014 werd de wet marktpraktijken 2010 geïntegreerd in het Wetboek van Economisch Recht. Tevens werd richtlijn 2011/83/EU consumentenrechten in het Belgisch recht omgezet. Samen met belangrijke recente arresten van het Hof van Justitie waren dit voldoende redenen om na iets meer dan twee...

Boek

Eenmalige aankoop

234,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Juridische verwijzingen & afkortingen 6de editie 2015

Juridische verwijzingen & afkortingen 6de editie 2015

Dit boekje bevat een leidraad met betrekking tot de manier waarop verwijzingen in juridische teksten moeten worden vermeld en verwerkt, alsook een volledige lijst van juridische afkortingen.

Boek

Eenmalige aankoop

17,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Westers recht in ontwikkeling: privaat- en publiekrecht van Rom...

Westers recht in ontwikkeling: privaat- en publiekrecht van Rom...

Dave De ruysscher

Dit boek biedt een overzicht van de geschiedenis van het Westerse publiekrecht en privaatrecht, vanaf de Romeinse periode tot vandaag.

Boek

Eenmalige aankoop

85,00
In voorraad
Meer info


De verkoop van een verhuurd onroerend goed

De verkoop van een verhuurd onroerend goed

Gunther Schenk

Als een eigenaar zijn verhuurd pand verkoopt, gebeurt het geregeld dat de koper dit wil exploiteren op een wijze die niet langer strookt met de huurtoestand.  

Boek

Eenmalige aankoop

100,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Het geregistreerd kassasysteem in de horeca

Het geregistreerd kassasysteem in de horeca

Sven Reynders

Dé gids voor alle gebruikers die met het geregistreerd kassasysteem in aanraking komen!

Nieuwe geactualiseerde versie

Boek

Eenmalige aankoop

39,33
In voorraad
Meer info


Procedures evaluatie en tucht.

Procedures evaluatie en tucht.

W. Appels

Het handboek biedt een stappenplan om vertrekkend van de noodzakelijke voorbereiding de gewenste procedures van evaluatie en tucht te doorlopen tot de finish

Boek

Eenmalige aankoop

54,00
In voorraad
Meer info


Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap

Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap

Liesbet Pluym

Draagmoederschap is in het Belgische recht niet geregeld. Deze lacune geeft aanleiding tot diverse juridische problemen, in het bijzonder met betrekking tot de afstammingsband tussen het kind en de wensouder(s).

Boek

Eenmalige aankoop

97,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

Michiel Deweirdt

Op 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Het vervangt hiermee in een klap het monumenten- het archeologie- en het landschapszorgdecreet. 

Boek

Eenmalige aankoop

130,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Consumentenkoop

Consumentenkoop

R. Steennot

Met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen werd in het Burgerlijk Wetboek een afzonderlijke regeling ingevoerd inzake de verkoop van lichamelijke roerende goederen door professionele verkopers aan consumenten. Deze r...

Boek

Eenmalige aankoop

61,32
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Europees Overheidsopdrachtenrecht

Europees Overheidsopdrachtenrecht

Constant De Koninck, Peter Flamey

In dit boek onderwerpen de auteurs de nieuwe Overheidsopdrachtenrichtlijn klassieke sectoren 2014/24/EU, aan een diepgaande studie. Hun boek maakt u vertrouwd met de nieuwe Europese principes en bepalingen die de kern van het Belgisch overheidsopdrachtenrecht zullen uitmaken. Meer bepaald vanaf 18 april 2016, uiterste datum waarop de richtlijn in nationaal recht moest zijn omgezet. In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Belgische overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 krijgt Richtlijn 2014/24/EU vanaf 18 april 2016 bovendien directe werking!

Boek

Eenmalige aankoop

99,75
In voorraad
Meer info


Handelsagentuur

Handelsagentuur

P. De Smedt, F. Pauwels, Y. Van Couter

Een kritische bespreking van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer betreffende de handelsagentuurovereenkomsten

Boek

Eenmalige aankoop

62,85
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Getuigenverhoor

Getuigenverhoor

P. De Baets, B. Van Den Bergh

Recht en bewijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen rechtspracticus die aan deze quote kan voorbijgaan.

De wetgever heeft het bewijs door getuigen en het ermee gepaard gaande verhoor strikt geregeld. Niet onterecht, want vaak speelt het een cruciale rol bij de opbouw van de argu...

Boek

Eenmalige aankoop

103,91
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

C. Vandersnickt

Dit boek heeft tot doel de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot het materieel toepassingsgebied van de richtlijn 2001/23/EG te onderzoeken en een Europeesrechtelijke toets van Hoofdstuk II van de CAO nr. 32bis door te voeren.

Boek

Eenmalige aankoop

59,85
In voorraad
Meer info


Het onroerend goed en het huwelijksvermogen

Het onroerend goed en het huwelijksvermogen

N. Vandebeek

De verschillende burgerrechtelijke, fiscale en internationaal privaatrechtelijke aspecten van onroerende goederen en het huwelijksvermogen.

Boek

Eenmalige aankoop

145,38
In voorraad
Meer info


Succesvol starten met de vennootschap

Succesvol starten met de vennootschap

Philippe Turco

Tips voor vennootschapsrechtelijke en fiscale planning bij de oprichting. Dit boek geeft een antwoord op de meest gestelde praktijkvragen over succesvol starten met een vennootschap.

Boek

Eenmalige aankoop

63,60
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Compendium van het Belgisch staatsrecht (Syllabusuitgave) (2 bo...

Compendium van het Belgisch staatsrecht (Syllabusuitgave) (2 bo...

André Alen en Koen Muylle

Vierde uitgave - 2 delen

Boek

Eenmalige aankoop

68,00
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst