30 producten gevonden voor ' Veiligheid ' + ' Beschikbaar als e-book '

Weergave:

Rooster Lijst


Preventiezakboekje welzijn op het werk 2020 E-book

De Lange H., De Gruyter R., Van Hamme L., Boo...

Bondige wegwijzer voor de invulling van uw taken als preventieadviseur.  Helemaal herwerkt volgens de nieuwe Codex!

Boek , Verschijnt op 12/12/2019

Eenmalige aankoop

€ 264,58 € 238,12
Verschijnt op 12/12/2019
Meer info


Transportzakboekje 2019 E-book wegtransport

Ponet F., Schoenmaeckers O.

Het Transportzakboekje biedt een overzicht van de normatieve bepalingen die in België het nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg beheersen.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 239,39 € 215,45
In voorraad
Meer info


Formele managementsystemen en hun vertaling naar een gestructur...

Jan Van Peteghem

Zorgsystemen, managementsystemen, ISO normen (ISO9001, ISO45001): dit zijn de buzz woorden voor een gestructureerde aanpak van welzijn op de werkvloer

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 144,00 € 129,60
In voorraad
Meer info


Technische keuringen en controles E-book

Vincotte

Wegwijs in (verplichte) technische keuringen

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 144,00 € 129,60
In voorraad
Meer info


Praktijkboek voor een circulair afval- en materialenbeheer E-Bo...

Mike van Acoleyen, expert afvalbeleid en mate...

Dit boek heeft een uitgesproken hands-on ambitie, gericht op de dagelijkse praktijk in de bedrijven. Het helpt de gemotiveerde CEO-COO, R&D-expert, aankoper, milieucoördinator of milieu-expert de circulaire economie wat dichterbij te brengen en er de vruchten van te plukken

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 110,77 € 99,69
In voorraad
Meer info


Persoonlijke beschermingsmiddelen  E-Book

Fred Foubert

Een stappenplan voor een goed PBM-beleid

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 144,00 € 129,60
In voorraad
Meer info


Zeer lage spanning E-book

In dit boek komt u meer te weten over de bescherming tegen elektrische schokken, de categorieën van zeer lage spanning en nog veel meer.

Beschikbaar als e-book , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

€ 138,00 € 124,20
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Conformiteit met de welzijnswetgeving in de praktijk, incl. de ...

Luc Van Hamme

Praktijkgids voor uitvoeren van legal compliance audits volgens nieuwe Codex

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 161,00 € 144,90
In voorraad
Meer info


Economische aspecten van veiligheid E-book

Genserik Reniers

Antwoord op dé cruciale vraag: Wat is de ROI van een preventiebeleid in bedrijven?

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 91,87 € 82,68
In voorraad
Meer info


PBM bij elektrische werkzaamheden

Bart Aertgeerts

Belang van keuze en gebruik juiste PBM's bij werken aan elektrische installaties

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 138,00 € 124,20
In voorraad
Meer info


Brandbestrijdingsdienst

Kristof Cremer

Wist u dat brand voor bedrijven een van de grootste gevaren vormt – met desastreuze gevolgen? Een goede brandveiligheid is dus essentieel.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 120,00 € 108,00
In voorraad
Meer info


Beeldschermen E-book

Johan Cardinaels

Wat zijn de gevolgen van het wegvallen van het verplicht gezondheidstoezicht bij beeldschermwerkers (KB 2014)?

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 80,01 € 72,01
In voorraad
Meer info


Explosieveiligheid in de praktijk E-book

Vincotte

Overzicht van bestaande explosierisico's en aanwijzingen over hoe ermee omgaan

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

€ 89,00 € 80,10
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Psychosociale arbeidsbelasting E-book

Psychosociale risico's staan steeds hoger op de agenda van een preventieadviseur.  Ontdek onze aanpak in 3 uitgekiende stappen: Risicoanalyse, opleiding en/of publicatie!

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 84,68 € 76,21
In voorraad
Meer info


Aspecten van leiderschap en bedrijfscultuur

Yves VAN NULAND

Impact van bedrijfscultuur en leiderschap op het beslissingsproces

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 89,00 € 80,10
In voorraad
Meer info


Elektrische installaties: het koninklijk besluit van 4 december...

André Waegeneers

Met deze uitgave wil de auteur de basisbeginselen van de risicoanalyse, toegepast op de elektrotechniek, toegankelijk maken voor elke preventieadviseur, ook voor wie geen specialist is op dit domein.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

€ 84,68 € 76,21
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Bliksembeveiliging E-book

Blikseminslagen zijn gevaarlijk voor:

  • mensen;
  • objecten;
  • de aanwezige elektrische en niet-elektrische installaties;
  • de dienstleidingen.


Deze uitgave beschrijft de verschillende beschermingssystemen tegen de bliksem. Het geeft ook aan wel...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 81,04 € 72,94
In voorraad
Meer info


Veilig werken aan elektrische installaties E-book

Paul Van Haecke - Gilles Haesebrouck

Dit dossier heeft tot doel een overzicht te geven van de maatregelen die getroffen moeten worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de nabijheid van een elektrische installatie, met aandacht voor de verschillende betrokkenen en hun specifieke taken.

Dit dossier kan door verschi...

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

€ 77,18 € 69,46
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Ergonomie op de werkplaats E-book

Roeland Motmans

Ergonomie kan kortweg gedefinieerd worden als het werk aanpassen aan de mens of mensgericht ontwerpen. In een preventiebeleid ergonomie vormt het ontwerpen van werkplaatsen dan ook de basis. Op dit niveau komt ergonomie het meest tot zijn recht om het welzijn van de werknemers en de productivite...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 106,83 € 96,15
In voorraad
Meer info


Elektriciteit als oorzaak van brand E-book

Vinçotte

In dit boek onderzoeken de experten van Vinçotte de 12 oorzaken van brand door elektriciteit (opwarming, overstromen,  isolatiefouten, opwarming door overtemperatuur, ...).

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

€ 51,82 € 46,64
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Normen en waarden van een preventieadviseur E-book

Jan Dillen

Het beroep van preventieadviseur is veelzijdig. De hedendaagse preventieadviseur vervult zowel de rol van coach, projectbeheerder, ingenieur als bemiddelaar en oefent een dus volwaardig vrij beroep uit.

De auteur van dit handboek legt uit wat hij onder een vrij beroep verstaat en neemt da...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 106,83 € 96,15
In voorraad
Meer info


Risicobeoordeling E-book

Jan Dillen

Risico's nemen een belangrijke plaats in in ieders leven.  De risico's waaraan we zijn blootgesteld, zijn divers, waardoor de risicobeoordeling complex wordt.

Dit dossier definieert risicobeoordeling en licht het toe. Het toenemend belang van de risicobeoordeling in onze hoog technol...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 106,83 € 96,15
In voorraad
Meer info


Werken met derden 2012 E-book

Marc Peeters

In de moderne economie zijn kostenreductie en efficiëntie geen loze kreten, maar doelen die door bedrijven worden nagestreefd.  Hierbij wordt het uitbesteden van taken en werkzaamheden aangewend om deze doelstellingen trachten te bereiken.

Wat bedrijven niet uit het oog mogen ve...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 51,82 € 46,64
In voorraad
Meer info


Sociale media en werkgeverscontrole E-book

Jeroen Lorré

Sociale media onder de juridische loep

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

€ 144,49 € 130,04
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst