176 producten gevonden voor ' Magistraat '

Weergave:

Rooster Lijst


Handelsagentuur

Handelsagentuur

P. De Smedt, F. Pauwels, Y. Van Couter

Een kritische bespreking van de huidige stand van zaken in de rechtspraak en rechtsleer betreffende de handelsagentuurovereenkomsten

Boek

Eenmalige aankoop

€ 62,85 € 56,56
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Getuigenverhoor

Getuigenverhoor

P. De Baets, B. Van Den Bergh

Recht en bewijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen rechtspracticus die aan deze quote kan voorbijgaan.

De wetgever heeft het bewijs door getuigen en het ermee gepaard gaande verhoor strikt geregeld. Niet onterecht, want vaak speelt het een cruciale rol bij de opbouw van de argu...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 103,91 € 93,52
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

C. Vandersnickt

Dit boek heeft tot doel de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot het materieel toepassingsgebied van de richtlijn 2001/23/EG te onderzoeken en een Europeesrechtelijke toets van Hoofdstuk II van de CAO nr. 32bis door te voeren.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 59,85 € 53,86
In voorraad
Meer info


Het onroerend goed en het huwelijksvermogen

Het onroerend goed en het huwelijksvermogen

N. Vandebeek

De verschillende burgerrechtelijke, fiscale en internationaal privaatrechtelijke aspecten van onroerende goederen en het huwelijksvermogen.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 145,38 € 130,84
In voorraad
Meer info


Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Vlaamse Gemeensch...

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Vlaamse Gemeensch...

L. M. Veny, I. Carlens

In 1986 verscheen in de APR-reeks het standaardwerk van M. Van Damme en J. Van Beneden “OCMW-Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn”; dit boek was destijds de eerste wetenschappelijke monografie aan dit gedecentraliseerd bestuur gewijd.

Vandaag, drie decennia verder, ka...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 134,09 € 120,68
In voorraad
Meer info


Huwelijk en (echt)scheiding: een modellenboek

Huwelijk en (echt)scheiding: een modellenboek

Steven Brouwers, Marcel Govaerts

Start uw opzoekwerk in het Modellenboek Huwelijk en (echt)scheiding. Het geeft antwoord op al uw vragen én reikt 35 modellen aan die uw werk verlichten.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 140,00 € 126,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Handelshuur

Handelshuur

Luc Linders, Astrid Linders

Dit boek bespreekt de artikelen van de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur aan de hand van recente rechtspraak en rechtsleer.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 114,45 € 103,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Wetboek media en journalistiek Editie 2014

Wetboek media en journalistiek Editie 2014

E. Brewaeys, D. Voorhoof, F. Voets

Het Wetboek Media en Journalistiek - editie 2014 is bedoeld als documentatiebron voor wie de weg zoekt in het kluwen van wetgeving, regels en voorschriften in verband met media en journalistiek.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 81,36 € 73,22
In voorraad
Meer info


Beginselen van strafrechtspleging (6de editie)

Beginselen van strafrechtspleging (6de editie)

Raoul Declercq

6de edtie van "Beginselen van strafrechtspleging". Dé bijbel van het strafprocesrecht!

Boek

Eenmalige aankoop

€ 345,00 € 310,50
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen. Politie...

Het verdachtenverhoor: meer dan het stellen van vragen. Politie...

Rudi Schellingen, Nienke Scholten (editors), ...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 30,00 € 27,00
In voorraad
Meer info


Regres in de WAM : een ander verhaal ?

Regres in de WAM : een ander verhaal ?

Jean-Baptiste Petitat

Met deze nieuwe bijdrage in Recht en Praktijk werd een poging ondernomen om de draad van het regresrecht opnieuw op te nemen om door middel van het aangeboden kluwen juridisch garen enigszins een houvast te bieden aan de rechtspractici die “op verhaal moeten komen”.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 69,81 € 62,83
In voorraad
Meer info


Goederenrecht

Goederenrecht

Vincent Sagaert

Een niet te missen standaardwerk voor de praktijk van het vastgoedrecht en vermogensrecht.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 310,70 € 279,63
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk

Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk

Jan Van Gaever

Het openstellen van de Europese grenzen en het vrij verkeer van personen heeft geleid tot een ongewilde toename van de grensoverschrijdende criminaliteit. De Europese Unie wou dit fenomeen counteren met de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid waarbij het beginsel...

Boek

Eenmalige aankoop

€ 124,19 € 111,77
In voorraad
Meer info


Inleiding tot het recht

Inleiding tot het recht

Jan Gorus, Frederic Eggermont, Alexander De B...

De houvast in een wereld van steeds veranderende (steekvlam)regelgeving en wispelturige rechtspraak.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 44,50 € 40,05
In voorraad
Meer info


Burgerlijk bewijsrecht

Burgerlijk bewijsrecht

Bart Cattoir

Dit boek vormt een volledige, diepgaande en praktijkgerichte studie van het bewijsrecht dat geldt in burgerlijke zaken en in handelszaken

Boek

Eenmalige aankoop

€ 152,81 € 137,53
In voorraad
Meer info


Transfer pricing

Transfer pricing

Luc Batselier

Transfer pricing is brandend actueel. Specialist terzake Luc Batselier geeft in dit onmisbare boek een duidelijk overzicht van de theorie van de OESO-richtlijnen, aangevuld met voorbeelden, toepassingen en verwijzingen naar de praktijk.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 104,94 € 94,45
In voorraad
Meer info


De wet van A tot Zbis

De wet van A tot Zbis

Gert Van der biesen

Dit boekje bundelt de columns van Gert Van der biesen zoals ze eerder verschenen in De Juristenkrant in 2011 en 2012. Gert Van der biesen is juridisch adviseur in de Senaat en praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt.

Met een voorwoord van Steven Vanackere.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 18,00 € 16,20
In voorraad
Meer info


Praktische gids voor schuldbemiddelaars

Praktische gids voor schuldbemiddelaars

E. Van Acker, C. Verbeke, B. Wylleman

De praktische gids is al sinds 2004 hét standaardwerk voor schuldbemiddeling. Het werd een eerste keer herwerkt in 2006. Nu, 7 jaar later, hebben de auteurs deze gids volledig herwerkt met de nieuwe wetten van 26 maart 2012 én 14 januari 2013!

Boek

Eenmalige aankoop

€ 155,00 € 139,50
In voorraad
Meer info


Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een g...

Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een g...

Burssens D., Goedseels E., Goris P., Melis B....

Onder leiding van Lode Walgrave zetten enkele wetenschappers de essentie op een rijtje van wat de jeugdcriminologie te bieden heeft voor een goed gedocumenteerd democratisch debat over de jeugddelinquentie en het beleid ertegenover.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 42,00 € 37,80
In voorraad
Meer info


Dragers van de politiefunctie. Politiegids

Dragers van de politiefunctie. Politiegids

F. Goossens (ed.), H. Berkmoes, C. De Bolle, ...

Een dwarsdoorsnede van de reguliere politie, de bijzondere inspectiediensten, de Veiligheid van de Staat en de private politie.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 60,00 € 54,00
In voorraad
Meer info


Drugs

Drugs

Alain De Nauw

In de tweede editie van deze monografie worden de positiefrechtelijke aspecten van de regeling betreffende verdovende middelen toegelicht.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 49,99 € 44,99
In voorraad
Meer info


Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen va...

Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen va...

Bernard Tilleman

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 344,50 € 310,05
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur

Kirsten Koenigsmann, Luc Linders

Deze gids begeleidt zowel magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen als vastgoedpractici bij de kritieke fasen, waarmee de verhuurder of de huurder van een handelshuurovereenkomst kan geconfronteerd worden.

Boek

Eenmalige aankoop

€ 67,64 € 60,88
In voorraad
Meer info


Handboek van het Belgisch Staatsrecht

Handboek van het Belgisch Staatsrecht

André Alen, Koen Muylle

Op 7 februari was de persvoorstelling van dit opus magnum. Er werden korte uiteenzettingen gehouden door de voorzitters van het Grondwettelijk Hof, Marc Bossuyt en Roger Henneuse, eerste minister Elio Di Rupo, de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune,én uiteraard André Alen en Koen Muylle.

Volgens premier Elio Di Rupo hoort het boek thuis "op het nachtkastje van iedereen die betrokken is bij de uitwerking van de zesde staatshervorming".

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Eenmalige aankoop

€ 105,00 € 94,50
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst