26 producten gevonden voor ' Zorgverlener '

Weergave:

Rooster Lijst


Zakboekje ziekenhuis: Arts en Management 2018

Zakboekje ziekenhuis: Arts en Management 2018

Cuypers R., Dillen M., De Gendt T., D'Huys S....

Dit zakboekje geeft u informatie over de uitoefening van het artsenberoep en over de organisatie van het ziekenhuis. Zowel juridische, deontologische als fiscale regelingen komen aan bod.

Boek

Eenmalige aankoop

212,20
In voorraad
Meer info


Codex Gezondheidsrecht 2018

Codex Gezondheidsrecht 2018

Tom Balthazar, Tom Goffin, Erna Guldix, Steve...

Voor de nieuwe editie van de Codex Gezondheidsrecht 2018 selecteerden de auteurs opnieuw de belangrijkste wetteksten m.b.t. het gezondheidsrecht. Juristen, ziekenhuizen, artsen, andere hulpverleners met interesse voor het gezondheidsrecht en studenten zullen in dit wetboek een handig werkinstrument vinden.

Boek

Eenmalige aankoop

82,00
In voorraad
Meer info


Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen 2017

Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen 2017

Decock G., Janssens V., Laes D., Nys H., Ossi...

Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van alle vragen omtrent het recht waarmee verpleegkundigen en vroedvrouwen bij hun beroepsuitoefening geconfronteerd kunnen worden.

Boek

Eenmalige aankoop

96,45
In voorraad
Meer info


Familiale misdrijven

Familiale misdrijven

G. Marlier

In dit boek gaat de auteur in op de strafbaarheid en aanpak van delictstypisch gedrag gesteld door familieleden.

Het boek omvat 4 delen:

  • de strafbaarstellingen
  • de straffeloosheid
  • de specifieke (stra...

    Boek

Eenmalige aankoop

118,48
In voorraad
Meer info


Wegwijs in de wettelijke en aanvullende verzekeringen voor gezo...

Wegwijs in de wettelijke en aanvullende verzekeringen voor gezo...

Koen Claus

In dit boek wordt dieper ingegaan op de organisatie van de sociale zekerheid en de formules van aanvullende verzekeringen voor gezondheidszorgen.

Boek

Eenmalige aankoop

39,00
In voorraad
Meer info


Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap

Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap

Liesbet Pluym

Draagmoederschap is in het Belgische recht niet geregeld. Deze lacune geeft aanleiding tot diverse juridische problemen, in het bijzonder met betrekking tot de afstammingsband tussen het kind en de wensouder(s).

Boek

Eenmalige aankoop

97,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Taken op maat in de thuiszorg

Taken op maat in de thuiszorg

Huget Désiron

Traditioneel kent de thuiszorgsector een vrij hoog ziekteverzuim. Om hierop een antwoord te bieden, ging Familiehulp van start met het project ‘ik wil er wel-zijn’.

Boek

Eenmalige aankoop

54,41
In voorraad
Meer info


Beroepsziekten: aandoeningen en oorzaken

Beroepsziekten: aandoeningen en oorzaken

Johan Cardinaels

Dit boek, dat door de aard van het onderwerp nogal medisch is, geeft een niet-exhaustief overzicht van beroepsziekten.

In eerste plaats worden de beroepsziekten van het ademhalingsstelsel behandeld. Door de anatomie van het systeem en de veelheid van beroepsrisico’s is dit een uitge...

Boek

Eenmalige aankoop

81,04
In voorraad
Meer info


Beroepsziekten: theorie en wetgeving

Beroepsziekten: theorie en wetgeving

Johan Cardinaels

Het spreekwoord “Werken is gezond” gaat lang niet altijd op…

Vanaf het moment dat de mens arbeid is beginnen verrichten, zijn er beroepsziekten opgetreden.

In het Belgisch Staatsblad zijn in de loop der jaren talloze wetten en koninklijke besluiten verschenen die...

Boek

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info


Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap

Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap

Rudi Mattheus - Vennoot AXIS Finance

Hoe moet het verder als wij er niet meer zijn?

Theorie en praktijk voor iedereen die begaan is met zorgenkinderen

Boek

Eenmalige aankoop

28,99
In voorraad
Meer info


Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

dr. Veerle Verhaeghe, dr. S. Weyers

Het doel van dit boek is aan verpleegkundigen, verloskundigen en obstetrisch geïnteresseerde artsen een didactisch hulpmiddel te bieden in de aanpak van het relatief brede probleem dat hypertensie in de zwangerschap vormt.

Boek

Eenmalige aankoop

56,37
In voorraad
Meer info


Sociaal-cultureel en educatief werk. Het beleid in Vlaanderen. ...

Sociaal-cultureel en educatief werk. Het beleid in Vlaanderen. ...

Davy De Laeter, Tom Lemahieu, Lode Vermeersch...

Vlaanderen kent een sterk vertakt sociaal-cultureel en educatief netwerk. Dat omvat naast jeugdwerk, amateurkunsten, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, sociaal-cultureel volwassenen werk en zelforganisaties ook samenlevingsopbouw, basiseducatie, volwassenenonderwijs en erfgoed. Deze c...

Boek

Eenmalige aankoop

42,90
In voorraad
Meer info


Omgaan met en aanpak van agressie

Omgaan met en aanpak van agressie

E. Van de Gucht, R. Vanschoenwinkel

Agressie in de zorgsector werd lang niet gezien. Het leek ondenkbaar dat een hulpverlener net door een hulpvrager agressief zou benaderd worden. Een correcte preventie van agressie in de zorgsector schuilt vooral in juiste en duidelijke informatie binnen een patiënt- en personeelsvriendelij...

Boek

Eenmalige aankoop

56,37
In voorraad
Meer info


Professioneel omgaan met diversiteit

Professioneel omgaan met diversiteit

Editors: prof. dr. Sara Willems en Jos Merten...

Dit cahier biedt een overzicht van de diversiteit in de Belgische samenleving, en van de uitdagingen voor (de opleiding van) zorgverstrekkers in de gezondheids- en welzijnssector.

Boek

Eenmalige aankoop

36,00
In voorraad
Meer info


Meten is weten: gissen is missen Precisie bij de Geriatrische E...

Meten is weten: gissen is missen Precisie bij de Geriatrische E...

Maurits Vandewoude en Stany Perkisas

In een medisch-professionele context omgaan met ouderen betekent geconfronteerd worden met multipathologie. Het is eigen aan de geriatrische patiënt om zich in een acute situatie op atypische wijze te presenteren. Hierdoor is het dikwijls moeilijk voor de gezondheidswerker om het overzicht ...

Boek

Eenmalige aankoop

53,95
In voorraad
Meer info


Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen

Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen

Redactie: K. Andriessen en A. Bonnewyn

Gerealiseerd met de steun van de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Boek

Eenmalige aankoop

53,95
In voorraad
Meer info


Omgaan met beroepsgeheim

Omgaan met beroepsgeheim

Editors: B. Hubeau, J. Mertens, J. Put, R. Ro...

Dit cahier wil een stand van zaken opmaken van de actuele regelgeving inzake het beroepsgeheim, en de complexiteit ervan naar de praktijk toe.

Boek

Eenmalige aankoop

39,50
In voorraad
Meer info


Inspiratieboek voor protocollen voor wie werkt met kinderen en ...

Inspiratieboek voor protocollen voor wie werkt met kinderen en ...

G. Billen

Voor kinderen- en jongereninstellingen en -organisaties

Boek

Eenmalige aankoop

36,00
In voorraad
Meer info


Palliatieve zorg bij personen met dementie

Palliatieve zorg bij personen met dementie

Lisaerde J, Wils M.

De auteurs hopen dat dit boek een ondersteuning kan zijn voor iedereen die als mantelzorger of beroepshalve zorg draagt voor een persoon met dementie.

Boek

Eenmalige aankoop

53,95
In voorraad
Meer info


Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht

Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht

Editors: Yvo Nuyens en Jos Mertens

Een cahier met zowel overzicht als inzicht in preventie en gezondheid in Vlaanderen.

Boek

Eenmalige aankoop

38,00
In voorraad
Meer info


Verpleegkundige basistechnieken

Verpleegkundige basistechnieken

Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige V...

Richtlijnen voor thuisverpleegkundigen

Boek

Eenmalige aankoop

56,37
In voorraad
Meer info


Eerste hulp bij ongevallen

Eerste hulp bij ongevallen

Johan Cardinaels

Veiligheid is van groot belang in alle ondernemingen. Toch kunnen de beste veiligheidsvoorzieningen en de uitgebreidste policies niet vermijden dat er af en toe toch een ongeval gebeurt. Maar ook andere problemen kunnen zich voordoen: mensen worden nu eenmaal af en toe ziek, soms zeer ernstig en...

Boek

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info


Spel, tekeningen, ethiek en hechting op kindermaat.

Spel, tekeningen, ethiek en hechting op kindermaat.

Jean-Pierre Demoustiez

Voor professionals in het onderwijs, hulp- en zorgverlening

Een uitgave over kinderaangelegenheden met een hoge actualiteitswaarde.

Eenmalige aankoop

56,37
In voorraad
Meer info


Ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling

Gerd Callewaert, Ann Moreels, Anne van der Gu...

Ouderenmisbehandeling is vaak nog met een taboe omgeven. Heel wat slachtoffers durven geen melding te maken van hun situatie. Toch biedt zwijgen geen uitkomst. Hulp- en dienstverleners die vaak met ouderen werken, moeten bewust worden van de problematiek en alert zijn voor signalen die kunnen wi...

Boek

Eenmalige aankoop

53,95
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst