23 producten gevonden voor ' Manager welzijnssector '

Weergave:

Rooster Lijst


Zakboekje ziekenhuis: Arts en Management 2018

Zakboekje ziekenhuis: Arts en Management 2018

Cuypers R., Dillen M., De Gendt T., D'Huys S....

Dit zakboekje geeft u informatie over de uitoefening van het artsenberoep en over de organisatie van het ziekenhuis. Zowel juridische, deontologische als fiscale regelingen komen aan bod.

Boek

Eenmalige aankoop

212,20
In voorraad
Meer info


Formaliteitengids voor de VZW 2017

Formaliteitengids voor de VZW 2017

Sarah Cappaert, Stefaan Tuytten, Frank Pirard...

De Formaliteitengids voor de vzw beschrijft alle formaliteiten die een vzw moet vervullen

Boek

Eenmalige aankoop

406,98
In voorraad
Meer info


Handboek Verblijfsrecht

Handboek Verblijfsrecht

S. Bouckaert, P. Baeyens, N. Vanderscheuren

Dit handboek geeft een overzicht en update van de verblijfsregelgeving tot en met de recente wetswijziging van juli 2016.

Boek

Eenmalige aankoop

84,01
In voorraad
Meer info


Interactieve dashboards met MS Excel

Interactieve dashboards met MS Excel

Thierry Delgutte

De ontwikkeling van dynamische boordtabellen met Microsoft Excel.

Boek

Eenmalige aankoop

63,60
In voorraad
Meer info


Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap

Een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap

Liesbet Pluym

Draagmoederschap is in het Belgische recht niet geregeld. Deze lacune geeft aanleiding tot diverse juridische problemen, in het bijzonder met betrekking tot de afstammingsband tussen het kind en de wensouder(s).

Boek

Eenmalige aankoop

97,00
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info


Praktijkboek vrijwilligersstatuut

Praktijkboek vrijwilligersstatuut

Dirk A.J. Coeckelbergh

Aan de hand van kritische vragen, bedenkingen, beschouwingen, tabellen en stroomschema’s gidst de auteur u door de vrijwilligerswereld.

Boek

Eenmalige aankoop

99,00
In voorraad
Meer info


Beroepsziekten: theorie en wetgeving

Beroepsziekten: theorie en wetgeving

Johan Cardinaels

Het spreekwoord “Werken is gezond” gaat lang niet altijd op…

Vanaf het moment dat de mens arbeid is beginnen verrichten, zijn er beroepsziekten opgetreden.

In het Belgisch Staatsblad zijn in de loop der jaren talloze wetten en koninklijke besluiten verschenen die...

Boek

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info


Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap

Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap

Rudi Mattheus - Vennoot AXIS Finance

Hoe moet het verder als wij er niet meer zijn?

Theorie en praktijk voor iedereen die begaan is met zorgenkinderen

Boek

Eenmalige aankoop

28,99
In voorraad
Meer info


Sociaal-cultureel en educatief werk. Het beleid in Vlaanderen. ...

Sociaal-cultureel en educatief werk. Het beleid in Vlaanderen. ...

Davy De Laeter, Tom Lemahieu, Lode Vermeersch...

Vlaanderen kent een sterk vertakt sociaal-cultureel en educatief netwerk. Dat omvat naast jeugdwerk, amateurkunsten, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, sociaal-cultureel volwassenen werk en zelforganisaties ook samenlevingsopbouw, basiseducatie, volwassenenonderwijs en erfgoed. Deze c...

Boek

Eenmalige aankoop

42,90
In voorraad
Meer info


Opleidingsvormen

Opleidingsvormen

Marc Claes, bedrijfsjurist Boerenbond

Opleidingen met bijzonder tegemoetkomingen.

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

144,49
In voorraad
Meer info


Het arbeidsrecht en de zorgsector

Het arbeidsrecht en de zorgsector

Laurent Lambrecht, Christine Goffin

Praktijkgerichte studie van arbeidsrechtelijke problematiek en confrontaties van het arbeidsrecht met de zorgsector

Met een bijdrage over de consequenties van het statuut van de zorgberoepen in dienstverband

Boek

Eenmalige aankoop

67,95
In voorraad
Meer info


Subsidiologie. Hoe overheden verenigingen kunnen ondersteunen

Subsidiologie. Hoe overheden verenigingen kunnen ondersteunen

Guy Redig, Bert Anciaux

Theoretische en wettelijke kaders en praktische verkenning.

Boek

Eenmalige aankoop

32,49
In voorraad
Meer info


Kwaliteit van het binnenmilieu in de kantooromgeving

Kwaliteit van het binnenmilieu in de kantooromgeving

Marina Dhondt

Werken in een aangenaam binnenklimaat: welke kantoormedewerker is hier geen voorstander van? Maar wat is aangenaam? Moet elke klacht wel ernstig genomen worden? En kan de omgeving ook effectief schadelijk zijn voor de gezondheid,  zoals “klagers” vaak beweren? Hoe kan men best o...

Boek

Eenmalige aankoop

77,18
In voorraad
Meer info


Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen

Fiscaalvriendelijk geld uit uw vennootschap halen

Carl Van Biervliet - Accountant-belastingcons...

Dit boek geeft u een overzicht van de meest voorkomende manieren om fiscaal zo vriendelijk mogelijk geld uit uw vennootschap te halen. U krijgt daarbij niet alleen de wettelijke basis en enige rechtspraak maar ook optimalisatiemogelijkheden.

Boek

Eenmalige aankoop

104,94
In voorraad
Meer info


De boekhouding van de ziekenhuizen

De boekhouding van de ziekenhuizen

Prof. dr. J. Christiaens en Christophe Vanhee

Wegwijs in de boekhouding en financiële rapportering van ziekenhuizen

Boek

Eenmalige aankoop

55,00
In voorraad
Meer info


Omgaan met beroepsgeheim

Omgaan met beroepsgeheim

Editors: B. Hubeau, J. Mertens, J. Put, R. Ro...

Dit cahier wil een stand van zaken opmaken van de actuele regelgeving inzake het beroepsgeheim, en de complexiteit ervan naar de praktijk toe.

Boek

Eenmalige aankoop

39,50
In voorraad
Meer info


Palliatieve zorg bij personen met dementie

Palliatieve zorg bij personen met dementie

Lisaerde J, Wils M.

De auteurs hopen dat dit boek een ondersteuning kan zijn voor iedereen die als mantelzorger of beroepshalve zorg draagt voor een persoon met dementie.

Boek

Eenmalige aankoop

53,95
In voorraad
Meer info


Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht

Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht

Editors: Yvo Nuyens en Jos Mertens

Een cahier met zowel overzicht als inzicht in preventie en gezondheid in Vlaanderen.

Boek

Eenmalige aankoop

38,00
In voorraad
Meer info


Bedrijfsleider: een beroep dat sociaal en fiscaal streng wordt ...

Bedrijfsleider: een beroep dat sociaal en fiscaal streng wordt ...

Charles-Eric Clesse en Jean-François Dizier

Dit werk tracht de lezer wegwijs te maken in het sociaal en fiscaal statuut van de bedrijfsleider en stelt daarom zowel een definitie in het sociaal (straf)recht als in het fiscaal recht voor.

Boek

Eenmalige aankoop

190,81
In voorraad
Meer info


Spel, tekeningen, ethiek en hechting op kindermaat.

Spel, tekeningen, ethiek en hechting op kindermaat.

Jean-Pierre Demoustiez

Voor professionals in het onderwijs, hulp- en zorgverlening

Een uitgave over kinderaangelegenheden met een hoge actualiteitswaarde.

Eenmalige aankoop

56,37
In voorraad
Meer info


Recht op recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstv...

Recht op recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstv...

Editors: B. Hubeau, J. Goorden, J. Mertens

In dit cahier worden eerst de algemene ontwikkelingen in de sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in Vlaanderen geschetst.

Eenmalige aankoop

42,00
In voorraad
Meer info


Verantwoord investeringsbeleid in de social profit

Verantwoord investeringsbeleid in de social profit

Stefaan Tuytten is licentiaat in de rechten e...

De investeringen van gisteren bepalen de organisatie van vandaag, de investeringen van vandaag de organisatie van morgen. Investeringen zijn ontzettend belangrijk voor een organisatie, maar ze zijn ook risicovol. Een verkeerde investering kan de financiële soliditeit van de organisatie in g...

Boek

Eenmalige aankoop

30,00
In voorraad
Meer info


Ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling

Gerd Callewaert, Ann Moreels, Anne van der Gu...

Ouderenmisbehandeling is vaak nog met een taboe omgeven. Heel wat slachtoffers durven geen melding te maken van hun situatie. Toch biedt zwijgen geen uitkomst. Hulp- en dienstverleners die vaak met ouderen werken, moeten bewust worden van de problematiek en alert zijn voor signalen die kunnen wi...

Boek

Eenmalige aankoop

53,95
In voorraad
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst