18 producten gevonden voor ' Arbeidsgeneesheer '

Weergave:

Rooster Lijst


Schaderegeling in België

Schaderegeling in België

H. Ulrichts

Het geactualiseerde boek behandelt in een dertiental hoofdstukken het schadevergoedingsrecht in België, met weergave van motiveringen van rechterlijke uitspraken en verwijzingen naar recente rechtsleer, met het oog voor de noden van de praktijk.

Beschikbaar als e-book

Eenmalige aankoop

224,23
In voorraad
Meer info


Beeldschermen

Beeldschermen

Johan Cardinaels

Wat zijn de gevolgen van het wegvallen van het verplicht gezondheidstoezicht bij beeldschermwerkers (KB 2014)?

Boek

Eenmalige aankoop

80,01
In voorraad
Meer info


Wegwijs in de wettelijke en aanvullende verzekeringen voor gezo...

Wegwijs in de wettelijke en aanvullende verzekeringen voor gezo...

Koen Claus

In dit boek wordt dieper ingegaan op de organisatie van de sociale zekerheid en de formules van aanvullende verzekeringen voor gezondheidszorgen.

Boek

Eenmalige aankoop

39,00
In voorraad
Meer info


De arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering

Geert Hullebroeck

Een (arbeids)ongeval is gauw gebeurd, maar de arbeidsongevallenverzekering is geen eenvoudige materie. Dit boek maakt u wegwijs in alles wat bij deze verzekering komt kijken.

Boek

Eenmalige aankoop

52,00
In voorraad
Meer info


Taken op maat in de thuiszorg

Taken op maat in de thuiszorg

Huget Désiron

Traditioneel kent de thuiszorgsector een vrij hoog ziekteverzuim. Om hierop een antwoord te bieden, ging Familiehulp van start met het project ‘ik wil er wel-zijn’.

Boek

Eenmalige aankoop

54,41
In voorraad
Meer info


Beroepsziekten: aandoeningen en oorzaken

Beroepsziekten: aandoeningen en oorzaken

Johan Cardinaels

Dit boek, dat door de aard van het onderwerp nogal medisch is, geeft een niet-exhaustief overzicht van beroepsziekten.

In eerste plaats worden de beroepsziekten van het ademhalingsstelsel behandeld. Door de anatomie van het systeem en de veelheid van beroepsrisico’s is dit een uitge...

Boek

Eenmalige aankoop

81,04
In voorraad
Meer info


Beroepsziekten: theorie en wetgeving

Beroepsziekten: theorie en wetgeving

Johan Cardinaels

Het spreekwoord “Werken is gezond” gaat lang niet altijd op…

Vanaf het moment dat de mens arbeid is beginnen verrichten, zijn er beroepsziekten opgetreden.

In het Belgisch Staatsblad zijn in de loop der jaren talloze wetten en koninklijke besluiten verschenen die...

Boek

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info


Kwaliteit van het binnenmilieu in de kantooromgeving

Kwaliteit van het binnenmilieu in de kantooromgeving

Marina Dhondt

Werken in een aangenaam binnenklimaat: welke kantoormedewerker is hier geen voorstander van? Maar wat is aangenaam? Moet elke klacht wel ernstig genomen worden? En kan de omgeving ook effectief schadelijk zijn voor de gezondheid,  zoals “klagers” vaak beweren? Hoe kan men best o...

Boek

Eenmalige aankoop

77,18
In voorraad
Meer info


Ergonomie op de werkplaats

Ergonomie op de werkplaats

Roeland Motmans

Ergonomie kan kortweg gedefinieerd worden als het werk aanpassen aan de mens of mensgericht ontwerpen. In een preventiebeleid ergonomie vormt het ontwerpen van werkplaatsen dan ook de basis. Op dit niveau komt ergonomie het meest tot zijn recht om het welzijn van de werknemers en de productivite...

Boek

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info


Omgaan met beroepsgeheim

Omgaan met beroepsgeheim

Editors: B. Hubeau, J. Mertens, J. Put, R. Ro...

Dit cahier wil een stand van zaken opmaken van de actuele regelgeving inzake het beroepsgeheim, en de complexiteit ervan naar de praktijk toe.

Boek

Eenmalige aankoop

39,50
In voorraad
Meer info


Veiligheids- en gezondheidsrisico's bij verfspuiten

Veiligheids- en gezondheidsrisico's bij verfspuiten

Lucie Guillemyn

In dit dossier wordt de abstracte welzijnsreglementering vertaald en toegepast op de situatie in de praktijk, specifiek voor het verfspuiten.

Boek

Eenmalige aankoop

77,18
In voorraad
Meer info


Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht

Preventie en gezondheid in Vlaanderen doorgelicht

Editors: Yvo Nuyens en Jos Mertens

Een cahier met zowel overzicht als inzicht in preventie en gezondheid in Vlaanderen.

Boek

Eenmalige aankoop

38,00
In voorraad
Meer info


Het gezondheidstoezicht op de werknemers

Het gezondheidstoezicht op de werknemers

Nadine Gilis

Het gezondheidstoezicht op de werknemers biedt u de nodige handvatten om het gezondheidstoezicht in de onderneming te situeren en te organiseren. Het is opgebouwd rond de wettelijke verplichtingen en het helpt u om deze verplichtingen te begrijpen en correct toe te passen. U vindt antwoor...

Boek

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info


Eerste hulp bij ongevallen

Eerste hulp bij ongevallen

Johan Cardinaels

Veiligheid is van groot belang in alle ondernemingen. Toch kunnen de beste veiligheidsvoorzieningen en de uitgebreidste policies niet vermijden dat er af en toe toch een ongeval gebeurt. Maar ook andere problemen kunnen zich voordoen: mensen worden nu eenmaal af en toe ziek, soms zeer ernstig en...

Boek

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info


Nacht- en ploegenarbeid

Nacht- en ploegenarbeid

Johan Cardinaels

Titel VIII van de Codex geeft aan mensen die in nacht- of ploegenarbeid actief zijn, de titel “bijzondere werknemerscategorie” mee.

Hun gezondheid en welzijn loopt meer dan dat van andere werknemers risico’s. In dit boek gaat preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Johan Car...

Boek

Eenmalige aankoop

49,35
In voorraad
Meer info


Ergonomische risicoanalysemethoden

Ergonomische risicoanalysemethoden

Roeland Motmans

Heffen, tillen, duwen, trekken, repetitief werk, ongunstige houdingen ... alle zijn het activiteiten die een risico op lichamelijke overbelasting inhouden. Vaak kennen we het risico wel, maar hoe meten we het?

Deze uitgave bevat een verhelderend overzicht van de courante methoden om fysie...

Boek

Eenmalige aankoop

45,00
In voorraad
Meer info


senTRAL Care NL

senTRAL Care NL

senTRAL Care biedt u alle voordelen van senTRAL : een snelle en krachtige  zoekmotor, veel praktische documenten, downloadbare NBN normen, maar is speciaal afgestemd op de gezondheidssector !

Online databank
Prijs op aanvraag
Bestelbaar
Meer info


senTRAL News Veiligheid

senTRAL News Veiligheid

Wil u graag mee zijn met de laatste nieuws op vlak van welzijn op het werk, wijzigingen in wet- en regelreving alsook nieuwe methodes van goede praktijk? Dan is senTRAL NEWS Veiligheid er voor u!

Online actualiteit

Abonnement

701,55
Bestelbaar
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst