399 producten gevonden voor ' Beschikbaar als e-book '

Weergave:

Rooster Lijst






Knelpuntboekingen toegelicht - De 30 meest gestelde praktijkvra...

Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter V...

30 boekingen die in de praktijk vaak voorkomen maar niet altijd correct geboekt worden.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

54,99
In voorraad
Meer info






Werken met derden 2012 E-book

Marc Peeters

In de moderne economie zijn kostenreductie en efficiëntie geen loze kreten, maar doelen die door bedrijven worden nagestreefd.  Hierbij wordt het uitbesteden van taken en werkzaamheden aangewend om deze doelstellingen trachten te bereiken.

Wat bedrijven niet uit het oog mogen ve...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

51,82
In voorraad
Meer info






Sociale media en werkgeverscontrole E-book

Jeroen Lorré

Sociale media onder de juridische loep

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

144,49
In voorraad
Meer info






Het nieuwe werken E-book

Henny van Egmond

In dit boek gaat Henny van Egmond in op de belangrijkste aanleidingen voor een nieuwe manier van werken. Hij laat de lezer kennismaken met succesvolle manieren om een moderne werkstijl te ontwikkelen en in te voeren: van visie naar praktijk.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

52,47
In voorraad
Meer info






Veiligheidscultuur in een organisatie E-book

Jan Dillen

Veiligheid is van groot belang in veel organisaties. Vele betrokkenen weten echter onvoldoende wat veiligheidscultuur is. Dit dossier schept duidelijkheid over het begrip veiligheidscultuur, wat het belang ervan is en welke redenen ervoor hebben gezorgd dat de veiligheidscultuur de laatste tijd zoveel aandacht krijgt. Ook komen enkele definities van het begrip aan bod.

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info






Deel 2 Bijzondere overeenkomsten A. Verkoop: Deel 2 Gevolgen va...

Bernard Tilleman

Het boek “Gevolgen van de koop” wil in één handboek de meergelaagdheid van regels in kaart brengen en behandelt dan ook alle mogelijke koopregimes. Voor casuïstische begrippen zoals bv. de notie functioneel, intrinsiek verborgen gebrek wordt een bijzondere aandacht besteed aan de invulling door de rechtspraak.  Voor het Weens Koopverdrag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak van onze buurlanden.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

344,50
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info






Eerste hulp bij ongevallen E-book

Johan Cardinaels

Veiligheid is van groot belang in alle ondernemingen. Toch kunnen de beste veiligheidsvoorzieningen en de uitgebreidste policies niet vermijden dat er af en toe toch een ongeval gebeurt. Maar ook andere problemen kunnen zich voordoen: mensen worden nu eenmaal af en toe ziek, soms zeer ernstig en...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info






De Vennootschap A. Algemeen deel E-book

K. Geens en M. Wyckaert m.m.v. C. Clottens, S...

Eindelijk een écht basiswerk over het vennootschapsrecht!

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book.

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

318,50
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info






Ladingbeveiliging E-book

G. Frans en F. Vanden Bogaerde

Elke dag opnieuw worden we in de media geconfronteerd met de gevolgen van ladingverlies op onze wegen. In de eerste plaats wordt de chauffeur met de vinger gewezen als de schuldige.
Soms is deze beschuldiging terecht, soms onterecht.
Het rijgedrag van een chauffeur is bepalend voor d...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

106,83
In voorraad
Meer info






Kleine elektrische herstellingen - handleiding om veilig te wer...

VDAB, FOD WASO

Een handig hulpmiddel voor basishandelingen aan elektrische installaties!

Boek , In voorraad - Laatste exemplaren

Eenmalige aankoop

26,50
In voorraad - Laatste exemplaren
Meer info






Veilig werken op hoogte E-book

Dirk Vanderbeken

De statistieken laten er geen twijfel over bestaan: vallen van hoogte blijft een van de belangrijkste redenen van ernstige arbeidsongevallen.

Alleen de juiste procedures, werkmiddelen en beschermingsmiddelen kunnen het risico verminderen. De preventieadviseur vervult hierbij een centrale ...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

40,00
In voorraad
Meer info






Arbeidsongevallenonderzoek E-book

Marijke Bruyninckx

De hoofdtaak van de preventieadviseur is arbeidsongevallen helpen voorkomen. Als er dan toch een gebeurt, wacht hem een andere belangrijke taak: het ongeval onderzoeken en daaruit lessen leren.

In de praktijk is dat vaak niet eenvoudig. De wetgeving ter zake is complex en goochelt met beg...

Boek , In voorraad

Eenmalige aankoop

60,00
In voorraad
Meer info






Praktijkboek ontslag 2019 E-book

Advocatenkantoor Claeys & Engels

Het Praktijkboek Ontslag geeft gedetailleerde informatie om elke ontslagprocedure correct af te handelen: wetgeving, rechtspraak en procedures, recente ontwikkelingen en vergoedingen.

Boek , Bestelbaar

Eenmalige aankoop

679,03
Bestelbaar
Meer info






Notarieel wetboek E-book

A. Michielsens; J. Bael, F. Buyssens, I. Gerl...

Het Notarieel Wetboek bestaat 25 jaar!

Het Notarieel Wetboek 2018-2019 bundelt alle wetten, decreten, ordonnanties, besluiten, verdragen en reglementen die aan bod komen in de notariële praktijk. 

Nu gratis katern met de gecoördineerde teksten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht en schenk- en erfbelasting

Boek , Bestelbaar

0,00
Bestelbaar
Meer info






De Juristenkrant Digitaal

Kernredactie: B.Hubeau (hoofdredacteur), R.Bo...

Uw actuele kijk op recht en samenleving

De Juristenkrant veroverde een unieke positie bij magistraten, bedrijfsjuristen, advocaten en studenten. Deze objectieve, professionele krant informeert de Vlaamse jurist over actuele maatschappelijk juridische trends.

Tijdschrift , Bestelbaar

0,00
Bestelbaar
Meer info

Weergave:

Rooster Lijst