Beschrijving

Tweede, volledig herziene en geactualiseerde uitgave van het standaardwerk Praktijkboek Bemiddeling. Bevat alle aanpassingen aan de bemiddelingswet van 2018 en van het Uncitral Verdrag van Singapore over de uitvoerbaarheidsverklaring van internationale bemiddelingsakkoorden 2018.

Dit uniek handboek beschrijft iedere stap in het bemiddelingstraject, zowel theoretisch als praktisch. Dit standaardwerk vertrekt vanuit een unieke driedimensionale conflictanalyse: statisch, dynamisch én persoonlijk. Auteur Willem Meuwissen, één van de toonaangevende bemiddelaars in de Lage Landen, bespreekt duidelijk en in detail hoe conflicterende partijen vanuit de impasse naar de bemiddelingstafel raken. Beginnend bij de bemiddelingsbelofte via het bemiddelingsbeding en uiteindelijk het bemiddelingsvoorstel.


De lezer krijgt een helder inzicht over alle onderhandelings-technische, juridische en praktische aspecten van het bemiddelingsprotocol en het bemiddelingsakkoord. Die worden duidelijk uitgelegd via de klassieke verbintenisrechtelijke analyse. Verder komen de voorbereiding en de opeenvolgende stappen van het bemiddelingstraject uitvoerig aan bod, evenals het functioneren van de bemiddelaar, de taak van de adviseurs en bijzondere aspecten zoals vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en het apart gesprek.  Ook wat nà de bemiddeling gebeurt, wordt uitgebreid behandeld, zoals de homologatie van het bemiddelingsakkoord door de rechter of het nemen van een akkoordvonnis.

Daarnaast maakt de auteur, tevens docent in binnen- en buitenland, een analyse van bemiddeling op internationaal niveau en belicht daarbij de IPR aspecten van het internationaal bemiddelingsprotocol, het internationaal bemiddelingsakkoord en de wijze waarop dit kan worden afgedwongen.

Dit praktisch handboek sluit af met een beschrijving van de caleidoscoop aan hybride conflictoplossingsmethodes die mettertijd van conflictbemiddeling zijn afgeleid. Dit boek bevat een waaier gedetailleerde modellen in meerdere talen. Relevante nationale en internationale wettelijke en reglementaire teksten zijn er eveneens in opgenomen. Alle recente wijzigingen, ingevoerd door de bemiddelingswet van 2018, komen doorheen het boek gedetailleerd aan bod, zoals ook het nieuwe UNCITRAL verdrag.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403004884
Bestelcode: BP/PGBEM-BI18001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 394 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.