Bijzondere Overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaren

Redactie: E. Dirix, A. Van Oevelen

In de Artikelsgewijze Commentaar Bijzondere Overeenkomsten worden vooreerst de wetteksten verzameld en becommentarieerd inzake benoemde contracten. De benoemde overeenkomsten uit boek III BW komen aan bod (zoals koop, huur, lening,…) alsook andere benoemde overeenkomste ...

Losbladige - +/- 200 pagina's per aflevering

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

In de Artikelsgewijze Commentaar Bijzondere Overeenkomsten worden vooreerst de wetteksten verzameld en becommentarieerd inzake benoemde contracten. De benoemde overeenkomsten uit boek III BW komen aan bod (zoals koop, huur, lening,…) alsook andere benoemde overeenkomsten (agentuur, consumentenkrediet, erfpacht en opstal,…).Tevens wordt de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer dienaangaande toegevoegd. Ook onbenoemde contracten worden alfabetisch behandeld (bijv. het auteurscontract, het makelaarscontract,…). Een tweede deel van de Artikelsgewijze Commentaar Bijzondere Overeenkomsten is gewijd aan het verbintenissenrecht. Heel wat problemen van verbintenissenrecht worden in dit deel behandeld. Dit deel bestaat uit de onderdelen verbintenissen in het algemeen, contractenrecht, onrechtmatige daad en de quasi-contracten.

Een greep uit de meest recente bijdragen:

 

  • Recht van erfpacht (artikel 1 t.e.m. 18 erfpachtwet) door Lien Bellinck
  • Beding van wederinkoop en benadeling (artikel 1658 t.e.m. 1685 BW) door Julie del Corral
  • Toepassingsgebied CMR-verdrag (artikel 1 CMR) door Wendy Verhees

 

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review.De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OBOT-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 4 supplementen/jaar
Aantal pagina's: +/- 200 pagina's per aflevering

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Onderdelen van dit abonnement

Bijzondere Overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaren

Bijzondere Overeenkomsten. Artikelsgewij ...

Updatekost op jaarbasis: € 1.135,37