Paritair overleg in de onderneming

Dr J. Steyaert; F. Dorssemont; C. De Ganck; M. De Gols

De Bedrijforganisatiewet (1948) introduceerde een stelsel van overlegorganen op nationaal, professioneel en ondernemingsvlak. Kort na de publicatie van de wet verscheen de eerste monografie over de Belgische ondernemingsraden in de nog jonge Algemene Praktische Rechtsverzameling. ...

Boek - 621 pagina's
Verschijningsdatum: 13/08/2009

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 143,40 € 152,00
Abonnement op de reeks 'Algemene praktische rechtsverzameling'
€ 71,70 € 76,00

Beschrijving

De Bedrijforganisatiewet (1948) introduceerde een stelsel van overlegorganen op nationaal, professioneel en ondernemingsvlak. Kort na de publicatie van de wet verscheen de eerste monografie over de Belgische ondernemingsraden in de nog jonge Algemene Praktische Rechtsverzameling. De auteur, Dr Jan Steyaert heeft deze editie verschillende keren herwerkt. Voor de actuele omstandige herwerking die ruim zestig jaar na de totstandkoming van de wet verschijnt, deed Jan Steyaert beroep op drie co -auteurs die elk een eigen beroepservaring toevoegen (Filip Dorssemont, Chirs De Ganck en Michel De Gols).

Het boek brengt het paritair overleg in de onderneming vanuit een juridische invalshoek in kaart. De grondbeginselen, de historiek, de oprichting, de sociale verkiezingen, de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van de ondernemingsraad en van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk worden uitvoerig belicht. De relatie van de vakbondsafvaardiging tot beide organen wordt onderzocht. .De voor de rechtspraktijk relevante ontslagregeling van de leden en kandidaat leden van beide organen wordt diepgaand geanalyseerd. Ook de sociaalprocesrechtelijke aspecten krijgen ruime aandacht.

Het boek gaat uitvoerig in op de juridische knelpunten die de erg versnipperde regelgeving oplevert.
Bepaalde prolemen worden in een rechtsvergelijkend en Europeesrechtelijk kader geplaatst. Om die reden wordt ook ingegaan op de werking en de bevoegdheden van de Europese ondernemingsraden:

De samenstelling van de auteursequippe is uniek. De combinatie van een academicus, advocaat, bedrijfsjurist en een topambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt een veelzijdige en complementaire kijk op de materie. De problematiek van het paritair overleg in de uitvoerig werd zelden op een zo omvattende en diepgravende wijze ontsloten voor een publiek van juristen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046519813
Bestelcode: BP/APR-BI9071
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 621 pagina's