Eindejaarsverrichtingen

Jean Pierre Vincke

Deze uitgave gidst u doorheen uw jaarlijke eindejaarsverrichtingen.

Beschikbaar als e-book - 256
Verschijningsdatum: 15/11/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 95,32 € 101,04
E-book - Eenmalige aankoop
€ 95,32 € 101,04
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 202,08 € 123,92 € 131,35

Beschrijving

De jaarwissel brengt met het opmaken van een inventaris en het opstellen van een jaarrekening telkens weer een aantal extra taken met zich mee. Echter, niet alle ondernemingen volgen met hun boekjaar he kalenderjaar en voor die ondernemingen houdt dit in dat deze handelingen pas op de einddatum van hun boekjaar moeten gebeuren.

Om deze overgang probleemloos te laten verlopen wordt in deze uitgave geïllustreerd hoe je best de algememe boekhouding kan afsluiten en overdragen. Welke zaken je niet mag vergeten en waar evenuteel problemen kunnen opduiken zoals de waardering van bepaalde activa en passiva, de afscheiding van boekjaren, de overlopende rekeningen, de bewijsstukken die aan de fiscus moeten overgemaakt worden, enz.

Vertrekkende vanuit zijn praktijkervaring, gidst de auteur u stap voor stap bij deze niet te verwaarlozen jaarlijkse eindejaarsverrichtingen

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403011974
Bestelcode: BP/EINDEJ-DO19021
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book
Frequentie: Jaarlijks
Aantal pagina's: 256

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.