Tijdschrift voor gezondheidsrecht Revue de droit de la santé

Thierry Vansweevelt (hoofdredacteur / rédacteur en chef), Tom Balthazar, Stefaan Callens, Ann Dierickx, Nathalie Colette-Basecqz, Filip Dewallens, Willeke Dijkhoffz, Evelien Delbeke, Gilles Genicot, Tom Goffin, René Heylen, Steven Lierman, Freek Louckx, Isabelle Lutte, Geneviève Schamps, Sylvie Tack, Jean-Marc Van Gyseghem, Marie-Noëlle Verhaegen, Rudy Vermeiren, An Vijverman

De onmiskenbare kenniskuur voor juristen, medici en beleidsmakers.

De aansprakelijkheid van de arts, het statuut van de ziekenhuisarts, het medisch beroepsgeheim, euthanasie, orgaantransplantatie, wrongful life- en wrongful-birthvorderingen, de nieuwe importmogelijkheid van geneesmiddelen, de vennootschap van de arts … Dit peer-reviewed tweetalig juridisch tijdschrift behandelt alle ethische en actuele hangijzers uit het gezondheidsrecht.

Tijdschrift - +/- 80 p. per nummer

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 189,26 € 200,62

Beschrijving

Elk nummer begint met een korte bijdrage van een lid van het redactiecomité. Daarna volgt een uitgebreid artikel over nieuwe wetgeving (bv. de vernieuwde orgaantransplantatiewet) of een probleempunt (bv. nosocomiale infecties). Het derde luik behandelt thematisch rechtspraak, die steeds kritisch geannoteerd wordt. Tenslotte volgt een overzicht van recente wetgeving, publicaties en een weergave van alle relevante parlementaire vragen voor de gezondheidssector.

In het redactiecomité, dat onder de leiding staat van hoofdredacteur professor Thierry Vansweevelt, zetelen specialisten in gezondheidsrecht uit beide landgedeelten. De bijdragen worden geselecteerd en geschreven door deze rechtsdeskundigen en door academici en experts uit de sector van de gezondheidszorg.

Het tijdschrift bevat de volgende vaste rubrieken:

  • Redactioneel voorwoord
  • Rechtsleer
  • Rechtspraak
  • Wetgeving
  • Overige publicaties
  • Parlementaire vragen en antwoorden

Enkele recente publicaties:

GENICOT, G., Euthanasie: van een duidelijk juridisch model tot vertroebelde ethische discussies [Redactioneel voorwoord]

OPLINUS, L., Kinderwens in de koelkast. Over de juridische en maatschappelijke aspecten van het invriezen van eicellen

BUELENS, W., Deskundigenonderzoek FMO-procedure moet in concreto gewaardeerd worden

VANSWEEVELT, T., Multiculturalisme en het verbod op het dragen van zichtbare religieuze tekens op de werkvloer: een toepassing op de gezondheidssector

DELBEKE, E., [De ‘diaken des doods’ assisenzaak: het betreft moorden en geen euthanasie]

CORNELIS, C., Het belang van genetische gegevens in het Belgische recht

X., [Aansprakelijkheid arts en ziekenhuis: enkele aandachtspunten]

M.L., C.H., De interdisciplinaire overdracht van de patiënt binnen het ziekenhuis

BALTHAZAR, T., De patiënt help je niet altijd door veel formulieren te laten tekenen [Redactioneel voorwoord]ISNN-nr: 1372-3170

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/GEZOND-MG
Publicatievorm: Tijdschrift
Frequentie: 5 nummers per jaar
Aantal pagina's: +/- 80 p. per nummer

Aanbevolen producten

Codex Gezondheidsrecht 2018

Codex Gezondheidsrecht 2018

Tom Balthazar, Tom Goffin, Erna Guldix, Steven Lierman, Thierry Vansweevelt

VANAF € 82,00