Beschrijving

De regelgeving inzake arbeidsduur is misschien de meest complexe regelgeving, maar ook de meest toegepaste regelgeving in de dagelijkse werking van ondernemingen.

Dit boek geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende facetten van deze regelgeving en van alle mogelijkheden op het vlak van flexibiliteit van de arbeidstijd en van de werkroosters die de laatste twee decennia werden ingevoerd.

De vaste en variabele uurroosters komen aan bod, net als de overurenproblematiek. Daarnaast wordt ook ingegaan op de versoepelingen die aangebracht werden aan de verschillende mogelijkheden van deeltijdse tewerkstelling.

De door de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk ingevoerde glijdende uurroosters die aan de werknemer meer autonomie geven met betrekking tot de organisatie van zijn arbeidstijd, worden ook nader toegelicht.

De arbeidsduurregelgeving biedt enorme mogelijkheden aan diegenen die er hun weg in terug vinden. Hopelijk draagt dit werk bij tot een beter begrip van deze ingewikkelde materie.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403001579
Bestelcode: BP/TEWTOP-BI18001
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 147 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.