De Belgische class action

E. De Baere

Dit boek bevat een grondige commentaar op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herstel. Deze wet maakt voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische recht een collectieve procedure mogelijk die strekt tot vergoeding van scha ...

Boek - 188 p.
Verschijningsdatum: 31/05/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 66,40 € 70,38
Abonnement op de reeks 'Recht en Praktijk'
€ 51,08 € 54,14
E-book - Eenmalige aankoop
€ 66,40 € 70,38
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 140,76 € 86,32 € 91,50

Beschrijving

Dit boek bevat een grondige commentaar op de wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herstel. Deze wet maakt voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische recht een collectieve procedure mogelijk die strekt tot vergoeding van schade. In essentie betreft het een gerechtelijke procedure waarbij een groepsvertegenwoordiger optreedt voor een groep consumenten die schade hebben geleden, veroorzaakt door een onderneming ten gevolge van een inbreuk op een contractuele of een wettelijke bepaling, en die ertoe strekt een vergoeding te bekomen voor de leden van de groep in een gerechtelijke uitspraak, die verbindend is voor alle leden van de groep, zonder dat zij (noch individueel, noch als groep) als procespartij in de procedure zijn betrokken.

De auteur geeft een kritische duiding bij deze nieuwe wet en brengt de mogelijkheden en beperkingen ervan in kaart. Daarbij besteedt de auteur bijzondere aandacht aan de verhouding van de nieuwe bepalingen tot enkele basisbeginselen van het burgerlijke procesrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Het boek biedt aan de practicus een uitstekend inzicht in de bijzondere dynamiek en complexiteit waarmee een groepsprocedure gepaard gaat, en benadert dit vanuit het perspectief van de verschillende actoren die erbij betrokken zijn. De auteur heeft daarbij ook bijzondere aandacht voor de maatschappelijke context waarin de groepsprocedure zich afspeelt.

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046594575
Bestelcode: BP/R_P-BI17093
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 188 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.