De private stichting en het zorgenkind

Julie Van den Meutter

Een uitgebreid onderzoek naar de mogelijke betekenis van de private stichting in het leven van een zorgenkind. Een ideale bewindvoerder of een onderschatte planningstechniek?

Boek - 90 p.
Verschijningsdatum: 19/02/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 42,93 € 45,51
Abonnement op de reeks 'Reeks Notariële Praktijkstudies'
€ 33,02 € 35,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 42,93 € 51,95
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 97,46 € 55,81 € 63,34

Beschrijving

Dit boek behandelt:

  • Duiding van het begrip ‘zorgenkind’;
  • Omschrijving van mogelijke struikelblokken zoals het zorg-, bestuurs- & devolutieprobleem;
  • Algemene regels aangaande de Belgische private stichting;
  • De private stichting als (relatief nieuwe) bewindvoerder;
  • De private stichting als planningsvehikel.

 Pluspunten:

  • Volledige focus op één concrete categorie van zorgenkinderen, zijnde de (ernstig) mentaal gehandicapte personen;
  • Bevattelijk overzicht van de algemene regelgeving aangaande de Belgische private stichting;
  • Analyse van de (relatief nieuwe) functie van de private stichting;
  • Toekomstperspectieven.

 

Bestemd voor notarissen | advocaten| estate planners 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403001388
Bestelcode: BP/RNPS-BI17067
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 90 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Alle boeken in deze reeks: Reeks Notariële Praktijkstudies

De private stichting en het zorgenkind

De private stichting en het zorgenkind

Cohousing

Cohousing

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Onroerend goed en de internationale nalatenschap

Onroerend goed en de internationale nalatenschap

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar Tweede herwerkte editie

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar Tweede herwerkte editie

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

Handboek Appartementsrecht - 2015

Handboek Appartementsrecht - 2015

Voorwaardelijke verbintenissen

Voorwaardelijke verbintenissen

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichting

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichting

Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling

Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats

Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest

Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar ge

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar ge

De vereffening van de BVBA en de NV

De vereffening van de BVBA en de NV

Samenwerkingsvormen, fusies en splitsingen in de social profit

Samenwerkingsvormen, fusies en splitsingen in de social profit

Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten

Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen

Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving

Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving

Onroerend goed en huwelijksvermogen

Onroerend goed en huwelijksvermogen

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Optimalisatie van de (eenpersoons)vennootschap. Fiscale aspecten

Optimalisatie van de (eenpersoons)vennootschap. Fiscale aspecten

Nalatenschap met buitenlands onroerend goed

Nalatenschap met buitenlands onroerend goed

Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen

Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Indirecte belastingen en onroerend goed

Indirecte belastingen en onroerend goed

Samenwonenden en onroerend goed

Samenwonenden en onroerend goed

Huwelijk en fiscus

Huwelijk en fiscus

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen

Alimentatievorderingen

Alimentatievorderingen

Stedenbouw in vlaanderen

Stedenbouw in vlaanderen

Belegging in onroerend goed via patrimoniumvennootschap

Belegging in onroerend goed via patrimoniumvennootschap

Aandelen in appartementseigendom

Aandelen in appartementseigendom

Bewaargeving en sekwester

Bewaargeving en sekwester