Handelspraktijken en contracten met consumenten

Jules Stuyck, Bert Keirsbilck

Deze vijfde editie beoogt, zoals alle vorige, een kritische synthese te brengen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de belangrijke principes en onderliggende theorieën en verbanden.

Zoals in de vorige editie, wordt in deze editie een ruime plaats toebedeeld aan een bespreking van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU die wetswijzigingen heeft noodzakelijk gemaakt. Die rechtspraak is ook van belang voor de interpretatie van menig bepaling inzake handelspraktijken en onrechtmatige bedingen.

Evenmin als in de vorige edities wordt volledigheid betracht. De rechtspraak werd geselecteerd op basis van persoonlijke inzichten over wat belangrijker is en wat het niet is.

Boek - 715 p.
Verschijningsdatum: 09/05/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 268,58 € 284,69
Abonnement op de reeks 'Beginselen van het Belgisch Privaatrecht'
€ 206,60 € 219,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 268,58 € 284,69
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 569,38 € 349,15 € 370,10

Beschrijving

Sinds 2014 ligt de materie van het handelspraktijken- en consumentencontractenrecht grotendeels vervat in boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van Economisch Recht (WER). Inmiddels is er veel nieuwe jurisprudentie van het Hof van Justitie over de interpretatie van EU- richtlijnen die in dit boek in detail worden behandeld.

Deze vijfde editie beoogt, zoals alle vorige, een kritische synthese te brengen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de belangrijke principes en onderliggende theorieën en verbanden.

  • Nieuw boek XVI van het WER betreffende de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen
  • wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht met de invoering van een nieuw algemeen ondernemingsbegrip
  • Jurisprudentie Hof van Justitie ter definiëring begrippen “handelaars” en “verkopers
  • wijzigingen betreffende de lijst van onrechtmatige bedingen, de regeling inzake ongewenste communicatie en de reclame voor financiële producten
  • evolutie naar en totstandkoming van reglementering ter bestrijding van oneerlijke handelsgebruiken en misbruik van economische afhankelijkheid
  • ontstaan van een nieuw rechtsgebied ter bescherming van de zwakkere professionele contractant

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403007687
Bestelcode: BP/BBP-BI19037
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 715 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.