Hypothecair vastgoedkrediet aan consumenten

Erik Casier, Paul Heymans, Johan Vannerom

Dit boek bespreekt de regelgeving die van toepassing is op hypothecaire kredieten verstrekt aan consumenten met het oog op de financiering van hun privé-vastgoedverrichtingen. Er wordt toelichting verschaft bij de Belgische wetgeving tot omzetting van Richtlijn 2014/17/EU van 4 februari 2014 inzake woningkredietovereenkomsten en het recente advies van de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen.

Boek - 774 p.
Verschijningsdatum: 23/12/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort
€ 216,88 € 229,89
Abonnement op de reeks 'Reeks Notariële Praktijkstudies'
Verschijnt binnenkort Abonnementsvoorwaarden
€ 166,83 € 176,84
E-book - Eenmalige aankoop
Verschijnt binnenkort Meer info over e-books
€ 216,88 € 229,89

Beschrijving

Dit praktijkgericht handboek behandelt onder meer:

 • De rentevoet en het Jaarlijkse Kostenpercentage
 • Reclame, prospectus, ESIS
 • Het kredietwaardigheidsonderzoek
 • De precontractuele informatie-, toelichtings- en adviesplicht
 • Het aanbod en de kredietovereenkomst
 • De zekerheden verstrekt door de kredietnemer en door derden
 • Kredieten in vreemde valuta
 • Het advies van de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen
 • De toegang tot de activiteit van kredietgever en kredietbemiddelaar
 • De Centrale voor Kredieten aan Particulieren
 • De sancties
 • De aandachtspunten voor het notariaat

Bestemd voor kredietgevers (banken / verzekeringsmaatschappijen / andere kredietgevers) / kredietbemiddelaars / beroepsverenigingen / toezichthouders / magistratuur / advocaten / notarissen  / academici

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403007519
Bestelcode: BP/RNPS-BI18070
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 774 p.