Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

A. Desmet

Deze uitgave bevat de actuele gecoördineerde versie van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2018, evenals de parlementaire voorbereiding van de Codextrein, die deze Vlaamse Codex grondig heeft gewijzigd.

Beschikbaar als e-book - 1354 p.
Verschijningsdatum: 01/06/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 242,83 € 257,40
Abonnement op de reeks 'Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen'
€ 186,79 € 198,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 242,83 € 293,82
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 551,22 € 315,68 € 358,30

Beschrijving

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, ‘codextrein’ genoemd, wijzigde 14 decreten die verband houden met deze materies.

De codextrein bevat 242 decreetartikels, waaronder 134 tot wijziging en uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Kortom deze codex werd grondig door elkaar gehaald.

De parlementaire voorbereiding in deze uitgave is een nuttig en werkbaar instrument om de  wil van de decreetgever in deze complexe materie te kunnen terugvinden. Wie de parlementaire voorbereiding aandachtig leest, zal tussen de regels merken dat de ‘codextrein’ de ‘betonstop’ sluimerend legistiek ingevoerd heeft in de codex.

Als praktisch sluitstuk bevat het boek de integrale actuele gecoördineerde tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403001982
Bestelcode: BP/NWPV-BI18064
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 1354 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Alle boeken in deze reeks: Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De nieuwe wet op het bewind

De nieuwe wet op het bewind

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Faillissementswet anno 2008

Faillissementswet anno 2008

Nieuwe faillissementswet

Nieuwe faillissementswet