Voorziening in Cassatie

Frederiek Baudoncq

Dit boek beoogt een praktisch hanteerbaar instrument te zijn dat toelaat een beter inzicht in de cassatieprocedure in burgerlijke en tuchtzaken te verwerven en is bedoeld zowel voor vele rechtspractici, die – mede als gevolg van het wettelijke monopolie van de advocaten bij het Hof van Cassatie – niet altijd even vertrouwd zijn met deze procedure, als voor academici ten behoeve waarvan de artikelsgewijze commentaar wordt gestoffeerd met uitgebreide verwijzingen naar recente rechtsleer en rechtspraak.

Boek - 574 p.
Verschijningsdatum: 12/02/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 157,69 € 167,15
Abonnement op de reeks 'Artikel & Commentaar'
€ 121,30 € 128,58
E-book - Eenmalige aankoop
€ 157,69 € 167,15
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 334,30 € 205,00 € 217,30

Beschrijving

Met het indienen van een ‘voorziening in cassatie’ beoogt een procespartij de vernietiging van een in laatste aanleg gewezen rechterlijke beslissing wegens schending van de wet of miskenning van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. Teneinde het Hof van Cassatie toe te laten ‘rechter van de rechterlijke beslissingen’ te zijn, bevat het Gerechtelijk Wetboek een geheel van bijzondere en specifieke procedureregels. Sinds de eeuwwisseling was de cassatieprocedure in burgerlijke en tuchtzaken evenwel het voorwerp van diverse belangrijke hervormingen. Frederiek Baudoncq tracht een beschrijvend overzicht te geven van het gewijzigde Gerechtelijk Wetboek betreffende de voorziening in cassatie in een boek verschenen in de reeks ‘Artikel & Commentaar’.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046595992
Bestelcode: BP/ARTCOMM-BI17003
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 574 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.