Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet

Timmermans R.

In 2014 kregen de gewesten de bevoegdheid de regels betreffende woninghuur vast te leggen. Deze bevoegdheid wordt nu geconcretiseerd met het Vlaams Woninghuurdecreet. Dit boek bespreekt uitvoerig deze nieuwe regelgeving.

Boek - 645 p.
Verschijningsdatum: 06/03/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 177,19 € 187,82
Abonnement op de reeks 'Recht en Praktijk'
€ 136,30 € 144,48
E-book - Eenmalige aankoop
€ 177,19 € 187,82
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 375,64 € 230,35 € 244,17

Beschrijving

Doordat de Vlaamse decreetgever vanuit de bezorgdheid voor continuïteit er voor opteerde heel wat bepalingen uit het algemeen huurrecht over te nemen, moeten verhuurder en huurder bij het vastleggen van hun onderlinge rechten en plichten deze afspraken afstemmen zowel op het federale algemeen huurecht als op het regionale woninghuurrecht .

Het handboek ‘Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet’ volgt dit tweesporentracé.

Na Deel I met een aantal inleidende beschouwingen over de regionalisering van de huurwetgeving, wordt in Deel II uitgebreid ingegaan op alle bepalingen uit het gemeen huurrecht die relevant blijven voor en zwaar wegen binnen het regionale woninghuurrecht. Daarbij wordt tevens bijzonder veel aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen in de rechtspraak, die geval per geval als een leidraad gehanteerd kunnen worden .

In Deel III worden alle bepalingen van de ‘Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen’ uit het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet artikel na artikel op systematisch wijze ontleed en de praktische gevolgen er van toegelicht.

Tevens wordt een vergelijkende analyse gemaakt tussen ‘Medehuur’, waarvoor geen specifieke regels bestonden onder het federale huurrecht,  en de ‘Specifieke bepalingen voor de medehuur’ dat in het Vlaams Woninghuurdecreet met een specifiek regime werd bedacht.

Deel IV is gewijd aan de ‘Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten’, waarbij een grondige vergelijking wordt gemaakt tussen de tot dusver gangbare studentenhuurovereenkomst en de desbetreffende nieuwe regels, zoals ontwikkeld in het Vlaams Woninghuurdecreet.    

Deze eerste commentaar op het Vlaams Woninghuurdecreet is dan ook bedoeld als een handleiding bij de toepassing van de nieuwe huurregels in de dagelijkse praktijk .

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403005720
Bestelcode: BP/R_P-BI18098
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 645 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.