Compliance in verzekering

André-Dumont J-Ch., Bienfait B., Coulon P., Dupont Th., Goyens F., Heirbaut F., Jourdain S., Lannoy H., Maelfait G., Malherbe E., Thirion M., sous la coordination de van Oldeneel Ch-A.

Dit nieuwe dossier van het Tijdschrift voor Verzekeringen is een referentietool voor de lezers die graag een concreet inzicht willen verwerven op de recente en toekomstige veranderingen binnen het compliancedomein in de verzekering.

Beschikbaar als e-book - 210 p.
Verschijningsdatum: 29/03/2013

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 58,15 € 61,64
E-book - Eenmalige aankoop
€ 58,15 € 61,64
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 123,28 € 75,60 € 80,13

Beschrijving

De compliancefunctie wordt vandaag door verschillende wettelijke bepalingen geregeld en de complianceofficer moet door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) worden erkend. De Nationale Bank van België en voormelde FSMA publiceerden trouwens net een nieuwe gemeenschappelijke omzendbrief waarin niet minder dan 14 beginselen staan opgenomen.

Deze tekst verwijst in zijn definitie van compliance naar eerlijkheid, integriteit, naleving van hoge ethische normen, naleving van zowel de geest als de letter van de geldende reglementering, enz. Er is niet louter meer sprake van het invoeren van interne procedures. Ook wil men een heuse cultuur binnen de hele onderneming ingang doen vinden. De complianceofficer zou, volgens sommigen, zelfs een echte public servant within a private company geworden zijn.

Mettertijd werden de actiegebieden van de compliancefunctie trouwens aanzienlijk uitgebreid: bijzondere mechanismen met als doel fiscale fraude te bevorderen, voorlichting van de consument, publiciteit, niet-discriminatie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, corporate governance, enz. In de toekomst komen hier nog nieuwe actiegebieden bij, te beginnen met de naleving van de gedragsregels MiFID die op korte termijn zouden moeten worden toegepast binnen de verzekeringssector. 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046554081
Bestelcode: BP/TVER-DO13001
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 210 p.

Aanbevolen producten