Hervorming van het toezicht op de financiële sector Réforme du contrôle du secteur financier

ANDRE-DUMONT J-Chr; BINON J-M; CARTON de TOURNAI G.; DE GEEST A.; LEFEVRE Ph.; STEENNOT R.; VERIS C.; ROBYNS W.; FOSTIER H.; VAN OLDENEEL Ch-A.

Dit nieuwe dossier is een naslagnummer voor iedere lezer die een concreet beeld wil krijgen van de veranderingen die in de architectuur van het financiële toezicht in brede zin zijn - of nog zullen worden - aangebracht.


Verschijningsdatum: 16/12/2011

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 55,65 € 58,99

Beschrijving

De hervorming van het toezicht op de financiële sector is op 1 april 2011 van kracht geworden met de invoering van het fameuze Twin Peaks-model. Die hervorming, die voortvloeit uit de  financiële crisis die sinds 2007 wereldwijd heerst, heeft een herverdeling van de bevoegdheden tussen de Nationale Bank van België en de CBFA meegebracht. Deze laatste is trouwens van naam veranderd en heet nu FSMA, wat staat voor Financial Services and Markets Authority. Tegelijkertijd zijn er ook op Europees vlak nieuwe structuren opgezet.

Met dit dossier wil het Tijdschrift voor Verzekeringen een balans opmaken van die hervormingen, met de nadruk op de gevolgen ervan voor de verzekeringssector. De nationale en Europese wetgevingen die ze hebben ingevoerd, worden grondig onderzocht. 

Het dossier beperkt zich niet tot een analyse van de teksten die aan de hervormingen ten grondslag liggen. Van meet af aan was het de bedoeling een algemeen overzicht te geven en de concrete gevolgen te onderzoeken die de hervorming zal hebben in heel wat verwante domeinen, zoals de bescherming van de financiële consument, de financiële educatie, de compliance, de aangekondigde uitbreiding van de Mifid-richtlijnen tot de verzekeringen, enz.

 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046544457
Bestelcode: BP/TVER-DO11001

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.