Creatief Boekhouden / Comptabilité Créative Rekeningenstelsel / Plan comptable

Dit boekje valt uiteen in 2 luiken: u vindt

  • op de voorkant, een viertalig uitgebreid rekeningenstelsel, op basis van de Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen ;
  • op de achterkant een tweetalig uitgebreid rekeningenstelsel op basis van de  minimumindeling van het  algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor verenigingen en stichtingen.

Een uniek werkinstrument in een handig formaat

- 104 p.
Verschijningsdatum: 29/07/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 21,85 € 23,16
Abonnement
€ 16,81 € 17,82

Beschrijving

Dit boekje valt uiteen in 2 luiken: u vindt

  • op de voorkant, een viertalig uitgebreid rekeningenstelsel, op basis van de Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en stichtingen (Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht, BS, 29 oktober 2018), aangepast tot en met het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van de vennootschappen en verenigingen  (BS, 30 april 2019, ed. 2).
  • op de achterkant een tweetalig uitgebreid rekeningenstelsel op basis van de  minimumindeling van het  algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor verenigingen en stichtingen (Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht, BS, 29 oktober 2018).

Het rekeningenstelsel is uitgebreider dan voorheen. De rekeningen die aan de MAR werden toegevoegd, staan cursief gedrukt en tussen haakjes. 

Het rekeningenstelsel voor ondernemingen is viertalig (Nederlands/Frans/Engels/Duits). U vindt  alle rekeningen, gerangschikt volgens oplopende rekeningnummers, in vier talen parallel naast mekaar. Geen probleem meer om de rekeningen correct te benoemen in deze talen.

Het uitgebreid rekeningenstelsel vzw is tweetalig (Nederlands/Frans).

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403010533
Bestelcode: BP/CREABHZ-PB
Aantal pagina's: 104 p.