Vzw Jaarrekeningzakboekje. Boekhouding en jaarrekening van verenigingen en stichtingen 2019

Erik De Lembre, Yves tiberghien, Christophe Vanhee

Het Vzw jaarrekeningzakboekje wil de gids zijn van de kleine, grote en zeer grote verenigingen in hun streven om de leden en andere stakeholders in te lichten over zowel de financiële situatie op inventarisdatum, als de financiële performantie.

Beschikbaar als e-book
Verschijningsdatum: 02/01/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 168,09 € 178,18
Abonnement
€ 129,30 € 137,06
E-book - Eenmalige aankoop
€ 168,09 € 178,18
Papier + E-book Abonnement: bespaar 35%!
€ 168,09 € 178,18
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 356,36 € 218,52 € 231,63

Beschrijving

Het VZW jaarrekeningzakboekje biedt een praktische handleiding aan alle verenigingen en stichtingen (zowel kleine, grote, zeer grote als diegenen die beheerst worden door bijzondere wetten en reglementeringen), die sedert het boekjaar dat eindigde per of na 31 december 2005, een ruime rapportering dienen te geven over hun werking.

In het zakboekje staan de boekhouding en jaarrekening van de verenigingen en stichtingen centraal. De nadruk wordt hierbij gelegd op de opstelling van de jaarrekening, zowel volgens de bepalingen voor de vereenvoudigde boekhouding alsook volgens de principes van de volledige boekhouding. Dit gebeurt middels een analyse en uitvoerige bespreking van de verschillende staten die deel uitmaken van de jaarrekening.

  • Bij een vereenvoudigde boekhouding zijn dit de staat van ontvangsten en uitgaven en de verschilldende toelichtingen die erbij gevoegd moeten worden.
  • Voor de volledige boekhouding heeft deze analyse en bespreking betrekking op de balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans.

Naast het opstellen van de jaarrekening besteedt dit zakboekje ook aandacht aan de controle op en de neerlegging en openbaarmaking van de jaarrekening.

In de bijlagen zijn tot slot ook alle gecoördineerde wetteksten omtrent de boekhouding en jaarrekening van verenigingen en stichtingen opgenomen.

In de editie 2019 is naast de andere nieuwigheden ook reeds het KB van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tem III.95 WER verwerkt. Dit KB bevat oa de nieuwe minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel voor verenigingen en stichtingen. Het nieuwe MAR werd toegevoegd aan de bijlagen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403006246
Bestelcode: BP/BHJRVZW-PB
Publicatievorm: Beschikbaar als e-book

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Aanbevolen producten