Bijvoorbeeld - Modellen voor het bedrijfsleven

L. Cappelle, H. De Wilde, J. Lambers, W. Van Minnebruggen, e.a.

De teksten in MBL zijn ondergebracht in 8 privaat-, publiek- en internationaalrechtelijke domeinen. Voor elk deelgebied selecteerden practici de meest relevante documenten voor uw dagelijkse juridische en fiscale praktijk.

Losbladige - 15 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven (MBL) is de befaamde gids met inspiratie en voorbeelden voor meer dan 1500 juridische contracten, bezwaarschriften, formulieren en standaardbrieven.

Deze modellenverzameling bevat uitgebreide checklists en hoogstaande commentaren bij de verschillende juridische en administratieve procedures. Alle modeldocumenten worden bovendien voorafgegaan door een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving. Sommige modellen (huur, oprichtingsakten, diverse handelsrechtelijke modellen, arbeidsovereenkomst, verslagen van bestuursorganen etc.) worden eveneens aangeboden in andere talen.

De teksten in MBL zijn ondergebracht in 8 privaat-, publiek- en internationaalrechtelijke domeinen. Voor elk deelgebied selecteerden practici de meest relevante documenten voor uw dagelijkse juridische en fiscale praktijk.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/MBL2-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 3 à 4 supplementen per jaar
Aantal pagina's: 15 ringbanden

Onderdelen van dit abonnement

Bijvoorbeeld - Modellen voor het bedrijfsleven

Bijvoorbeeld - Modellen voor het bedrijf ...

Updatekost op jaarbasis: € 3.621,53