Erfrecht - Openvallen en toewijzing nalatenschap, erfovereenkomsten, reserve en inbreng

M. Puelinckx-Coene

Het boek 'Erfrecht'  geeft een gedetailleerde analyse van grote delen van het vandaag geldende materiële erfrecht, waarbij dan ook de vele wetswijzigingen van de laatste jaren worden uitgediept.

Boek - 946 p.
Verschijningsdatum: 14/09/2011

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad - Laatste exemplaren
€ 300,47 € 318,50
Abonnement op de reeks 'Beginselen van het Belgisch Privaatrecht'
In voorraad - Laatste exemplaren Abonnementsvoorwaarden
€ 231,13 € 245,00

Beschrijving

Het boek 'Erfrecht' geeft een gedetailleerde analyse van grote delen van het vandaag geldende materiële erfrecht, waarbij dan ook de vele wetswijzigingen van de laatste jaren worden uitgediept.

Het beperkt zich niet tot de hoofdlijnen maar de besproken materies worden op een zeer grondige wijze en in al hun aspecten besproken èn kritisch geëvalueerd. De auteur zoekt een antwoord en neemt een standpunt in over de vele betwistingen in het huidige complexe erfrecht.

Bijzondere aandacht gaat  naar de stijgende invloed van het publiekrecht (de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) op dit deel van het privaatrecht.

In de inleiding van het boek wordt het erfrecht  ook in een ruimere historische en sociaal-economische context gesitueerd, iets wat in  de regel in andere juridische publicaties over erfrecht niet gebeurt.  Het boek van professor M. Puelinckx - Coene brengt dan ook een meerwaarde door de uitgesproken en uitgewerkte historische, vergelijkende en multidisciplinaire invalshoeken.

Met een eerste versie van dit boek behaalde de auteur de Driejaarlijkse prijs van het Antwerps Notariaat (1989). Het werd in 1996 een eerste keer geactualiseerd,. Professor Alain-Laurent Verbeke  noemde het   in 2005 (Editoriaal T.E.P. 2005, 291)   "haar referentiewerk over Erfrecht" met volgende commentaar "de groene bijbel die al jaren, met kop en schouders boven al de rest uitstekend, hét vademecum is voor talrijke erfrechtelijke kwesties". Deze  derde versie wordt  dan ook zonder twijfel  opnieuw  hèt standaardwerk van  het huidig geldende erfrecht.

Het boek’ Erfrecht’ maakt als Boek VI  Deel 1  deel uit van de prestigieuze reeks ‘Beginselen van het Belgisch Privaatrecht’ook gekend als ‘de Groene reeks’ onder de redactionele leiding van Prof.R.Dillemans, prof. K. Geens en wijlen Prof.W.Van Gerven, waarin 27 jaar geleden Professor Roger Dillemans, al het boek Erfrecht - DEEL I Toewijzing van de nalatenschap, schreef, gedurende jaren  het standaardwerk in die materie

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046528389
Bestelcode: BP/BBP-BI11030
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 946 p.

Aanbevolen producten

Handelsagentuur

Handelsagentuur

P. De Smedt, F. Pauwels, Y. Van Couter

VANAF € 48,35