Tijdschrift voor privaatrecht (TPR)

Redactie: Hubert BOCKEN, Jeroen DELVOIE, Yves-Henri LELEU, Mieken PUELINCKX-COENE, Wilfried RAUWS, Reinhard STEENNOT, Frederik SWENNEN, Alain VERBEKE, Annelies WYLLEMAN -- Directie: Matthias E. STORME, Vincent SAGAERT -- Ere-directeur: Marcel STORME -- Redactiesecretariaat: C. Beyaert, S. Steverlynck -- Recensie: S. Demeyere

Ook online beschikbaar !

Tijdschrift

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Abonnement
€ 160,00 € 128,30 € 136,00

Beschrijving

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is nu ook online beschikbaar (enkel in combinatie met een papieren abonnement)

Het Tijdschrift voor Privaatrecht dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische rechtspraakoverzichten zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek onderwerp. Ook de hoogstaande artikels waarin gerenommeerde auteurs hun persoonlijke visie geven over actuele ontwikkelingen in het privaatrecht, dragen bij tot een verdieping én verbreding van uw kennis.

Sedert 1964 al volgen gezaghebbende auteurs met dit tijdschrift op de voet de rechtsontwikkeling van het privaatrecht in zijn ruime betekenis. Enkel streng geselecteerde en oorspronkelijke bijdragen worden gepubliceerd. Elk nummer omvat vier rubrieken : "redactie privaat" met een persoonlijke visie over een juridische ontwikkeling, "bijdragen" met diepgaande en kritische artikelen die alle takken van het privaatrecht bestrijken, "overzichten van rechtspraak" en "boekbesprekingen".

Voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht: www.tpr.be. Op de website van het TPR vindt u ook een online archief van alle afleveringen van het TPR van 1964 tot 1998 in Open Access.

 

Nieuw in TPR 2017/4 

Ten Geleide

Matthias E. Storme, Ten geleide bij 2017/4

TPR-Prijs 2017

De Redactie Privaat

M.H. Wissink, Omzien en vooruitzien

Bijdragen

Sébastien De Rey, Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht

Tijl De Jaeger, Verstorend procesgedrag: doeltreffend sanctioneren voor een efficiënte procesvoering

Brecht Verkempinck, Schadevergoeding bij ontbinding: terechte suprematie van het positieve belang

Matthias Haentjens, Incoherentie verenigd. Privaatrechtelijke concepten onder druk van Europees financieel recht

Overzicht van rechtspraak

Ignace Claeys, Frederic Coryn, Leentje Van Valckenborgh, Overzicht van rechtspraak. Verbintenissenrecht (1992-2017), Bronnen van verbintenissen (Deel I): Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Boekbesprekingen

Aangekondigd 

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/TPR-MG
Publicatievorm: Tijdschrift
Frequentie: 4 nummers per jaar