Erfenissen, schenkingen en testam. Artikelsgewijze commentaren

Renate Barbaix, Johan Du Mongh, Bart Van Den Bergh

Deze Artikelsgewijze Commentaar is een gezaghebbende uitgave waarin u makkelijk en met 100% betrouwbaarheid de noodzakelijke informatie over erfrecht kan terugvingen. Artikel per artikel vindt u de Nederlandstalige wettekst, de Franstalige wettekst, andere wetsartikelen die in ...

Losbladige - 6 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Deze Artikelsgewijze Commentaar is een gezaghebbende uitgave waarin u makkelijk en met 100% betrouwbaarheid de noodzakelijke informatie over erfrecht kan terugvingen. Artikel per artikel vindt u de Nederlandstalige wettekst, de Franstalige wettekst, andere wetsartikelen die in samenhang moeten worden gelezen, de auteur, de datum van de recentste bijwerking, de lijst van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer met alle nuttige referenties, de commentaar met een grondige synthese van rechtspraak en rechtsleer, waar nodig voorafgegaan door een korte inhoudstafel. In dit werk vindt u de bouwstenen voor de oplossing van ook moeilijke problemen die opzoekwerk vragen.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review. De peer reviewers geven een advies aan de auteurs over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OESTD-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 2 supplementen per jaar
Aantal pagina's: 6 ringbanden

Onderdelen van dit abonnement

Erfenissen, schenkingen en testam. Artikelsgewijze commentaren

Erfenissen, schenkingen en testam. Artik ...

Updatekost op jaarbasis: € 404,18


Aanbevolen producten

Jaarboek successierechten + nieuwsbrieven

Jaarboek successierechten + nieuwsbrieve ...

J. Decuyper, J. Ruysseveldt

VANAF € 942,18