Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak.

Burssens D., Goedseels E., Goris P., Melis B., Pleysier S., Put J., Vanfraechem I., Vettenburg N., Walgrave L.

Onder leiding van Lode Walgrave zetten enkele wetenschappers de essentie op een rijtje van wat de jeugdcriminologie te bieden heeft voor een goed gedocumenteerd democratisch debat over de jeugddelinquentie en het beleid ertegenover.

Boek - 187 p.
Verschijningsdatum: 29/05/2012

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 39,62 € 42,00

Beschrijving

De militante taal over de stijgende criminaliteit met steeds gewelddadiger karakter, gepleegd door steeds jongere daders, wordt geconfronteerd met de cijfers over (vrij stabiele) criminaliteit. Gesloten plaatsingen voor bepaalde jongeren lijken onvermijdelijk, maar de resultaten ervan zijn onrustwekkend. Op jeugddelinquentie moet een duidelijk normstellend antwoord komen, maar dat kan ook anders dan met systematische bestraffing. Het herstelrecht biedt beloftevolle resultaten. Hulpverlening aan jonge delinquenten en preventie van jeugddelinquentie vertrekken van de vaststelling dat jongeren problemen maken omdat ze problemen hebben. Meer verantwoordelijkheid bij de (jonge) delinquent leggen, is maar realistisch indien dit gedragen wordt door een solidaire samenleving.

Het thema jeugd en jeugddelinquentie is echter een speelveld geworden voor een populistisch opbod. Ook voor politici met verantwoordelijkheidszin is het niet gemakkelijk om in een dergelijk klimaat rustig te blijven. Het beleid dreigt steeds meer te worden afgestemd op een vorm van paniekerige stemmingmakerij.

Onder leiding van Lode Walgrave zetten enkele wetenschappers de essentie op een rijtje van wat de jeugdcriminologie te bieden heeft voor een goed gedocumenteerd democratisch debat over de jeugddelinquentie en het beleid ertegenover. Het boek tekent daarnaast enkele krachtlijnen uit voor een beleid dat meer sociaal rechtvaardig is en kan leiden tot meer veiligheid in een meer samenhorige samenleving.

Naast praktijkwerkers, beleidsverantwoordelijken en geïnteresseerde niet-specialisten, nodigt dit boek ook journalisten en andere opiniemakers uit om hun visie op jeugddelinquentie en het beleid beter te stofferen.

Dit boek is verschenen in de reeks Cahier Welzijnsgids

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046544488
Bestelcode: BP/WZGN-DO12001
Publicatievorm: Boek
Aantal pagina's: 187 p.