Cohousing

Roland Timmermans

In het boek ‘Cohousing’ worden, naast een grondige beschrijving van de wezenskenmerken van cohousing, de verschillende gedaantes uitgediept waaronder deze rechtsfiguur verschijnt. R. Timmermans bespreekt in zijn boek de rechtvormen waaronder de gemeenschappelijke woonvormen operationeel kunnen zijn, heeft aandacht voor het nieuwe wettelijke kader en voegt modelakten toe, klaar voor gebruik in de praktijk.

Boek - 278 p.
Verschijningsdatum: 09/08/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 95,65 € 101,39
Abonnement op de reeks 'Reeks Notariële Praktijkstudies'
€ 73,58 € 77,99
E-book - Eenmalige aankoop
€ 95,65 € 115,74
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 217,13 € 124,35 € 141,13

Beschrijving

Cohousing wordt beschouwd als een alternatieve woonvorm, gericht op betaalbare huisvesting waarbij privéwoningen die in één gebouw of in één gebouwencomplex tot één woonproject behoren, gecombineerd worden met gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, waaronder een leefruimte en soms ook andere gedeelde ruimtes, zoals een keuken, een eetkamer, een tuin, enz. 

Cohousing ontstond in 1967 in Denemarken en sindsdien verspreidde dit concept zich in snel tempo wereldwijd, ook in België. Wat evenwel ontbrak, was een wettelijk kader.

Door het nieuwe Vlaamse decreet van 24 februari 2017 houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen wordt thans aan cohousing niet alleen een juridisch kader maar ook een grote boost voor de praktijk gegeven.

In het boek ‘Cohousing’ worden, naast een grondige beschrijving van de wezenskenmerken van cohousing, de verschillende gedaantes uitgediept waaronder deze rechtsfiguur verschijnt, namelijk cohousing in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm, cohousing aangestuurd door professionele partijen, zoals bouwpromotoren, stadsontwikkelingsbedrijven en vastgoedadviseurs, en experimentele cohousing. De theorie wordt aangevuld met modelakten, gebruiksklaar voor de praktijk.

Specifiek wat experimentele woonvormen betreft verscheen van Roland Timmermans in 2016 een boek over de Community Land Trust, het eerste luik van de woonvormen gericht op betaalbare huisvesting; thans wordt het tweede luik behandeld, meer bepaald Cohousing.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046595985
Bestelcode: BP/RNPS-BI17066
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 278 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Alle boeken in deze reeks: Reeks Notariële Praktijkstudies

De private stichting en het zorgenkind

De private stichting en het zorgenkind

Cohousing

Cohousing

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Onroerend goed en de internationale nalatenschap

Onroerend goed en de internationale nalatenschap

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar Tweede herwerkte editie

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar Tweede herwerkte editie

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

Handboek Appartementsrecht - 2015

Handboek Appartementsrecht - 2015

Voorwaardelijke verbintenissen

Voorwaardelijke verbintenissen

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichting

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichting

Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling

Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats

Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest

Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar ge

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar ge

De vereffening van de BVBA en de NV

De vereffening van de BVBA en de NV

Samenwerkingsvormen, fusies en splitsingen in de social profit

Samenwerkingsvormen, fusies en splitsingen in de social profit

Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten

Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen

Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving

Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving

Onroerend goed en huwelijksvermogen

Onroerend goed en huwelijksvermogen

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Optimalisatie van de (eenpersoons)vennootschap. Fiscale aspecten

Optimalisatie van de (eenpersoons)vennootschap. Fiscale aspecten

Nalatenschap met buitenlands onroerend goed

Nalatenschap met buitenlands onroerend goed

Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen

Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Indirecte belastingen en onroerend goed

Indirecte belastingen en onroerend goed

Samenwonenden en onroerend goed

Samenwonenden en onroerend goed

Huwelijk en fiscus

Huwelijk en fiscus

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen

Alimentatievorderingen

Alimentatievorderingen

Stedenbouw in vlaanderen

Stedenbouw in vlaanderen

Belegging in onroerend goed via patrimoniumvennootschap

Belegging in onroerend goed via patrimoniumvennootschap

Aandelen in appartementseigendom

Aandelen in appartementseigendom

Bewaargeving en sekwester

Bewaargeving en sekwester