De uitgifte van een ondersplitsingsakte bij appartementseigendom

Roland Timmermans

Dit handboek is het eerste dat alle bijzondere en juridisch-technische aspecten van ondersplitsing bij appartementseigendom grondig uitdiept. Met modellen, klaar voor gebruik in de praktijk.

Boek - 392 p.
Verschijningsdatum: 22/10/2019

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 117,78 € 124,85
Abonnement op de reeks 'Reeks Notariële Praktijkstudies'
€ 90,60 € 96,04
E-book - Eenmalige aankoop
€ 117,78 € 124,85
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 249,70 € 153,11 € 162,30

Beschrijving

Een eigenaar kan zijn recht op een gebouw of op een groep van gebouwen met de daarbij behorende grond splitsen in appartementen.

Wanneer de objecten van splitsing gecompliceerder worden of groter uitvallen, kan het van belang zijn gebruik te maken van ondersplitsing. Dit betekent de splitsing van een appartementseigendom in kleinere onderdelen.

De Appartementswet zelf bevat slechts enkele summiere regels over ondersplitsing en legt niet uit hoe dit regime werkt in de praktijk. 

In het boek ‘De uitgifte van een ondersplitsingsakte bij appartementseigendom’ wordt deze complexe materie stap voor stap uitgelegd:

Komen aan bod:

  •  algemene beginselen van splitsing en ondersplitsing;
  • voorwaarden voor ondersplitsing;
  • rechtsgevolgen van het vervullen van de voorwaarden tot ondersplitsing;
  • organisatieregels m.b.t. hoofd- en deelverenigingen;
  • fasering van ondersplitsing en het vraagstuk van de wachtkavels;
  • onderlinge rechtsverhoudingen tussen de diverse verenigingen van mede-eigenaars binnen ondersplitsing;
  • onder-ondersplitsing;
  • asymmetrische ondersplitsing;
  • opmaak van hoofd- en ondersplitsingsaktes;
  • speciale stemrechten voor onder-appartementseigenaars.  

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789403009711
Bestelcode: BP/RNPS-BI19072
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 392 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.