Voorwaardelijke verbintenissen

Julie del Corral

Dit boek bevat een theoretische uiteenzetting over de voorwaarde, maar is tegelijk ook zeer praktijkgericht. Het behandelt niet alleen de discussies die doorheen de jaren in de doctrine zijn ontstaan, maar onderzoekt ook hoe die discussies hun weg hebben gevonden in de ...

Boek - 205 p.
Verschijningsdatum: 25/07/2014

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad - Laatste exemplaren
€ 72,36 € 76,70
Abonnement op de reeks 'Reeks Notariële Praktijkstudies'
In voorraad - Laatste exemplaren Abonnementsvoorwaarden
€ 55,66 € 59,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 72,36 € 87,56
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 164,26 € 94,07 € 106,77

Beschrijving

Dit boek bevat een theoretische uiteenzetting over de voorwaarde, maar is tegelijk ook zeer praktijkgericht. Het behandelt niet alleen de discussies die doorheen de jaren in de doctrine zijn ontstaan, maar onderzoekt ook hoe die discussies hun weg hebben gevonden in de rechtspraak. Het boek bevat dus ook heel wat verwijzingen naar recente rechtspraak en is doorspekt met concrete voorbeelden.

Het biedt de lezer een antwoord op tal van vragen die kunnen rijzen wanneer hij een verbintenis onder voorwaarde aangaat:

  • Is er sprake van een voorwaarde wanneer de verwezenlijking van de gebeurtenis weliswaar objectief onzeker is, maar de partijen die gebeurtenis als zeker beschouwen?
  • Is er sprake van een termijn, dan wel een voorwaarde wanneer partijen een clausule van eigendomsvoorbehoud opnemen in hun overeenkomst?
  • Wat wanneer partijen geen termijn hebben bepaald waarbinnen de opschortende voorwaarde zich moet realiseren?
  • Wat wanneer partijen een woning kopen onder opschortende voorwaarde dat de koper een lening verkrijgt en de woning tenietgaat hangende die voorwaarde?
  • Hebben partijen reeds rechten en/of verplichtingen hangende de voorwaarde?
  • Wat wanneer de voorwaarde zich niet vervult door toedoen van de schuldenaar?
  • Wat is de positie van de partijen bij vervulling van de ontbindende voorwaarde?

 
Kortom, een 'must have' voor iedereen die in aanraking komt met de figuur van de voorwaarde.

Dit boek is ook beschikbaar als Jura Book, ontdek het op uw boekenplank.

Nog geen Jura-abonnee? Hier vindt u alle voordelen.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046567081
Bestelcode: BP/RNPS-BI14055
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 205 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Alle boeken in deze reeks: Reeks Notariële Praktijkstudies

De private stichting en het zorgenkind

De private stichting en het zorgenkind

Cohousing

Cohousing

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

Handboek voor uitgifte van zakelijke rechten voor de notariële praktijk

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

Melding witwassen van geld of financiering van terrorisme

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

De registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Onroerend goed en de internationale nalatenschap

Onroerend goed en de internationale nalatenschap

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond

De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar Tweede herwerkte editie

Koop en verkoop van onroerende goederen - Modellen en commentaar Tweede herwerkte editie

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars

Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest

Handboek Appartementsrecht - 2015

Handboek Appartementsrecht - 2015

Voorwaardelijke verbintenissen

Voorwaardelijke verbintenissen

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichting

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichting

Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling

Uitvoerend onroerend beslag & rangregeling

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats

Privaatrechtelijke aspecten van assistentiewoningen en serviceflats

Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest

Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar ge

Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen - Koop op plan, doorverkoop op plan, koop naar ge

De vereffening van de BVBA en de NV

De vereffening van de BVBA en de NV

Samenwerkingsvormen, fusies en splitsingen in de social profit

Samenwerkingsvormen, fusies en splitsingen in de social profit

Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten

Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen

Ruimtelijke ordening, stedenbouw en onroerende goederen

Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving

Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving

Onroerend goed en huwelijksvermogen

Onroerend goed en huwelijksvermogen

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Optimalisatie van de (eenpersoons)vennootschap. Fiscale aspecten

Optimalisatie van de (eenpersoons)vennootschap. Fiscale aspecten

Nalatenschap met buitenlands onroerend goed

Nalatenschap met buitenlands onroerend goed

Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen

Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed

Indirecte belastingen en onroerend goed

Indirecte belastingen en onroerend goed

Samenwonenden en onroerend goed

Samenwonenden en onroerend goed

Huwelijk en fiscus

Huwelijk en fiscus

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen

Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen

Alimentatievorderingen

Alimentatievorderingen

Stedenbouw in vlaanderen

Stedenbouw in vlaanderen

Belegging in onroerend goed via patrimoniumvennootschap

Belegging in onroerend goed via patrimoniumvennootschap

Aandelen in appartementseigendom

Aandelen in appartementseigendom

Bewaargeving en sekwester

Bewaargeving en sekwester