Gerechtelijk Recht Artikelsgewijze commentaren

B. Allemeersch, P. Depuydt, S. Raes, B. Van den Bergh

Dit werk is hét toonaangevende referentiewerk voor het gerechtelijk recht. Vertrekkend vanuit de structuur van de wettekst, geeft het u een volledige praktische en diepgaande commentaar. Per artikel vindt u de Nederlandstalige en de Franstalige wettekst, de naam van de ...

Losbladige - 9 ringbanden

Voor meer informatie over dit product, bel naar 015 78 7600 of mail naar klant.be@wolterskluwer.com

Beschrijving

Dit werk is hét toonaangevende referentiewerk voor het gerechtelijk recht. Vertrekkend vanuit de structuur van de wettekst, geeft het u een volledige praktische en diepgaande commentaar. Per artikel vindt u de Nederlandstalige en de Franstalige wettekst, de naam van de auteur, andere wetsartikelen die in samenhang met het besproken artikel moeten worden gelezen, de datum van de laatste bijwerking, een lijst van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer met alle nuttige referenties en een commentaar met een grondige synthese van de rechtspraak en rechtsleer, waar nodig voorafgegaan dooreen korte inhoudstafel.

Alle bijdragen in de Artikelsgewijze Commentaren worden onderworpen aan minstens een dubbele peer review.De peer reviewers geven een advies aan de redactie over de wetenschappelijke waarde en relevantie van de bijdrage. De opmerkingen van de peer reviewers en van de redactie worden bezorgd aan de auteur en moeten hetzij worden verwerkt, hetzij gemotiveerd worden weerlegd alvorens de bijdrage voor publicatie in aanmerking komt. In de auteursovereenkomst wordt ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat bijdragen pas gepubliceerd worden na goedkeuring door het redactiecomité van de uitgave.4 aanvullingen per jaar.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
Bestelcode: BP/OGRT-LL
Publicatievorm: Losbladige
Frequentie: 4 supplementen/jaar
Aantal pagina's: 9 ringbanden

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Onderdelen van dit abonnement

Gerechtelijk Recht Artikelsgewijze commentaren

Gerechtelijk Recht Artikelsgewijze comme ...

Updatekost op jaarbasis: € 1.098,21


Aanbevolen producten

Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht

Tijdschrift voor procesrecht en bewijsre ...

Redactie: F. Baudoncq, C. De Baets, D. Mougenot, N. Peeters, W. Vandenbussche, J. Vanderschuren, B. Van den Bergh, S. Voet

VANAF € 448,81