Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

M. Castermans

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ w ...

Boek - 478 p.
Verschijningsdatum: 04/04/2016

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 121,94 € 129,26
Abonnement op de reeks 'Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen'
€ 93,80 € 99,43
E-book - Eenmalige aankoop
€ 121,94 € 147,55
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 276,81 € 158,52 € 179,92

Beschrijving

In het Justitieplan werden een aantal maatregelen voorgesteld met het oog op het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie, dit zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. Deze voorgestelde maatregelen zouden opgenomen worden in vier ‘Potpourri’ wetten. De eerste Potpourri wet is de Wet van 19 oktober 2015 houdende de wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2015.

 

Deze wet bevat niet de grote hervorming van de burgerlijke rechtspleging, die tijdens de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie wel al aangekondigd werd eenmaal de potpourri wetten aangenomen zouden zijn. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het belang van de wijzigingen die door de Wet van 19 oktober 2015 aangebracht worden. De wijzigingen aan de regels inzake de burgerlijke rechtspleging hebben een belangrijke invloed op de dagdagelijkse praktijk van advocaten, magistraten, griffiers en gerechtsdeurwaarders. Zo is er de nieuwe informatieverplichting van advocaten naar de griffie toe, de verplichting tot concentratie van het geding en de opgelegde structuur waaraan conclusies moeten beantwoorden. Daarnaast wordt een buitengerechtelijke procedure ingevoerd ter invordering van niet-betwiste geldschulden, waarbij de gerechtsdeurwaarder een centrale rol toebedeeld kreeg. Op het vlak van het hoger beroep worden belangrijke wijzigingen aangebracht zoals het uitstellen van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen vonnissen alvorens recht te doen en de principiële opheffing van de schorsende werking van het hoger beroep. Ook op het vlak van de rechterlijke organisatie worden wijzigingen aangebracht.

In dit boek worden de belangrijkste wijzigingen die de Wet van 19 oktober 2015 doorvoert besproken. De bespreking is beperkt tot de hervorming van de eigenlijke burgerlijke rechtspleging. Wat de wijzigingen aangebracht aan de rechterlijke organisatie betreft, wordt ingegaan op de nieuwe regels inzake de samenstelling van de zetel.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046584552
Bestelcode: BP/NWPV-BI16056
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 478 p.

Alle boeken in deze reeks: Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De nieuwe wet op het bewind

De nieuwe wet op het bewind

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Faillissementswet anno 2008

Faillissementswet anno 2008

Nieuwe faillissementswet

Nieuwe faillissementswet


Aanbevolen producten

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het str ...

S. Depauw, L. van Puyenbroeck

VANAF € 73,92