Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

T. Lysens, L. Naudts

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zoals gewijzigd bij de wet van 19 april 2017.

Boekenreeks - 420 p.
Verschijningsdatum: 14/07/2017

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 82,42 € 87,37
Abonnement op de reeks 'Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen'
€ 63,40 € 67,20
E-book - Eenmalige aankoop
€ 82,42 € 99,73
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 187,10 € 107,15 € 121,61

Beschrijving

De wet van 10 april 2014 is een belangrijke stap inzake het optreden van deskundigen op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten. De wet installeert een nationaal register en verleent aan de ingeschreven deskundigen de titel van gerechtsdeskundige. De gerechtelijke autoriteiten dienen voor iedere tussenkomst van een deskundige beroep te doen op de gerechtsdeskundigen ingeschreven in dit register. Hetzelfde geldt voor de opdrachten die de wet aan beëdigd vertalers, tolken of vertalers-tolken toevertrouwt. De wet trad in voege op 1 december 2016 maar werd reeds door de wet van 19 april 2017 gewijzigd om een aantal tekortkomingen recht te zetten en een aantal elementen van controle en kwaliteit te versterken.

In het kader van de overgangsbepalingen werd een voorlopig register geopend. Dit geeft de magistraten en andere gebruikers nu reeds een overzicht van de actieve gerechtsdeskundigen.

De auteurs behandelen in dit boek

  • de totstandkoming van de beide wetten aan de hand van de voorbereidende werken,
  • de huidige stand van zaken bij de toepassing,
  • de reeds genomen uitvoeringsbesluiten betreffende de deontologie en
  • de nog te verwachten uitvoeringsbesluiten in verband met de juridische opleiding en de aanvaardingscommissie.

Deze uitgave bevat ook een overzichtelijke coördinatie van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge de wetten van 10 april 2014 en 19 april 2017 waarbij ook de wijzigingen ingevoerd door de wet van 8 juni 2017 zijn opgenomen.

De auteurs publiceerden reeds eerder een standaardwerk over het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken. Toon Lysens was als co-voorzitter van de projectgroep nationaal register binnen de FOD Justitie nauw betrokken bij de totstandkoming van het register en de wetswijziging.

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046594681
Bestelcode: BP/NWPV-BI17060
Publicatievorm: Boekenreeks| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: 420 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.

Alle boeken in deze reeks: Nieuwe wetgeving Parlementaire voorbereidingen

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Vlaamse codex ruimtelijke ordening 2018

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Potpourri IV: wijzigingen m.b.t. de rechtspositie van de gedetineerden en de afscherming van de iden

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen,

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Wet Werkbaar Wendbaar Werk

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Potpourri II: wijzigingen m.b.t. het strafrecht en de strafvordering

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Erfbelasting en Registratiebelasting - Decreet van 19 december 2014

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2015

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

De nieuwe wet op het bewind

De nieuwe wet op het bewind

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

De gewijzigde wet continuïteit van ondernemingen: een eerste commentaar

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

Het Wetboek van de Belgische nationaliteit hervormd

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

De gewijzigde vereffeningsprocedure: een eerste commentaar.

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

Vlaamse Codex RO - Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid - 11de editie

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet van 13 augustus 2011 tot hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

De wet consultatie- en bijstandsrecht (Salduz-wet)

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

De wet marktpraktijken - Een eerste commentaar

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Het nieuwe decreet betreffende het grond- en pandenbeleid

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Nieuwe decreet plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Vlaamse Codex RO

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd

Faillissementswet anno 2008

Faillissementswet anno 2008

Nieuwe faillissementswet

Nieuwe faillissementswet