Wetboek voor vrederechters

O.l.v. Kristiaan Rotthier, Björn De Vriese

Het wetboek bundelt de belangrijkste regelgeving waarmee vrederechters en griffiers bij de vredegerechten in aanraking komen. Het wetboek werd bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2017. 

- 1358 p.
Verschijningsdatum: 30/01/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 50,00 € 53,00
E-book - Eenmalige aankoop
€ 50,00 € 53,00
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 106,00 € 65,00 € 68,90

Beschrijving

Het wetboek bundelt de belangrijkste regelgeving waarmee vrederechters en griffiers in aanraking komen. Het bevat een selectie akten uit het Burgerlijk Wetboek en uit het Gerechtelijk wetboek, alsook belangrijke akten uit het Europees burgerlijk procesrecht.

Een greep uit de bijzondere wetten en besluiten uit het Burgerlijk Wetboek die aan bod komen: Voorlopige bewindvoering, Patiëntenrechten, Onbekwaamheid beschermde personen, Erfpacht, Vruchtgebruik, Jacht, Energie, …

Ook uit het Gerechtelijk Wetboek zijn er heel wat bijzondere wetten en besluiten die worden toegelicht: Registratie- en griffierechten, Rechtsplegingsvergoeding, Begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand, tarieven akten gerechtsdeurwaarders, Taalwet gerechtszaken.

Ten slotte is er nog een hoofdstuk Europees Burgerlijk Procesrecht.

Materie bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad 30 september 2017

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046582633
Bestelcode: BP/WEVRE-BI18001
Aantal pagina's: 1358 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.