De Trust - Juridisch kader voor (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen

Niels Appermont

Het nieuwe referentiewerk over de trust in de Belgische rechtsorde, zowel fiscaal als civielrechtelijk!

Boek - XXX + 1278 p.
Verschijningsdatum: 15/01/2018

Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW
Eenmalige aankoop
In voorraad
€ 210,00 € 222,60
E-book - Eenmalige aankoop
€ 210,00 € 222,60
Papier + E-book: bespaar 35%!
€ 445,20 € 273,00 € 289,38

Beschrijving

Op 11 september 2017 verdedigde Niels Appermont met succes zijn doctoraatsproefschrift over de trust aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. We zijn bijzonder fier u de commerciële versie van dit proefschrift te kunnen aanbieden.

De trust is aan een heuse veroveringstocht bezig in de internationale private vermogensplanning. Met dit boek wordt een antwoord gegeven op de nood aan een juridisch framework om in de Belgische rechtsorde, als continentaal rechtsstelsel, te kunnen omgaan met een concept van de trust.

In een eerste luik ontrafelt Niels vanuit een functionele invalshoek, en rekening houdend met de ontstaansgeschiedenis en de juridische context, de trust op zich. Het tweede luik onderzoekt hoe een buitenlandse trust in het Belgisch burgerlijk recht via het internationaal privaatrecht kan worden ingepast. Het derde luik beantwoordt elke mogelijke vraag over de internrechtelijke fiscale gevolgen van buitenlandse trusts, inclusief een indrukwekkende analyse van de verhouding in het Belgische recht tussen het burgerlijk recht en fiscaal recht.

Dit proefschrift is een meesterwerk van een zelden gezien hoog niveau. Fundamenteel onderbouwd, weloverwogen, kritisch maar ook toegankelijk, praktisch en vlot.

Prof. dr. Niels Appermont is docent aan Faculteit Rechten van de UHasselt. Hij schreef zijn proefschrift onder de wetenschappelijke begeleiding van promotor Prof. dr. Elly Van de Velde en copromotor Prof. dr. Nicolas Carette.

De eerste druk van dit boek is een luxe-uitgave in hardcover. Bestel tijdig, dan krijgt u deze versie voor dezelfde prijs!

Productinformatie

Attribute Name Attribute Value
ISBN: 9789046592892
Bestelcode: BP/TRUST-BI18001
Publicatievorm: Boek| Beschikbaar als e-book
Aantal pagina's: XXX + 1278 p.

Inhoudstafel


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. You can click here to download the PDF file.